Zajam Svetske banke 56 miliona evra za oporavak preduzeća u Bosni i Hercegovini

Bevanda je tom prilikom rekao da će potpisivanje ovog ugovora omogućiti takođe da Međunarodna banka za obnovu i razvoj dodeli sredstva razvojnim bankama u oba entiteta za finansirane aktivnosti preduzeća koja budu ispunjavala uslove, prenose Nezavisne novine.

sarajevo,miljacka,principov, most

Sredstva su alocirana u srazmeri 40 odsto za Republiku Srpsku ili 22,4 miliona evra, a 60 odsto za Federaciju BiH (FBiH) ili 33,6 miliona evra.

“Uslovi zajma su povoljni, uz rok otplate 15 godina, uključujući pet godina grejs perioda”, precizirao je Bevanda.

U Republici Srpskoj projekat će sprovoditi Investiciono-razvojna banka i Ministarstvo privrede i preduzetništva, a u FBiH Razvojna banka i federalno Ministarstvo razvoja, preduzetništva i zanatstva.

Cilj ovog projekta, koji se završava 31. decembra 2024, jeste jačanje sistema javnog zdravstva i pružanje socijalne pomoći najugroženijim grupama pogođenim pandemijom u BiH.

U posebnom delu projekta, banke su zadužene da otvore kreditne linije koje će kroz podzajmove pružiti podršu kompanijama da prebrode krizu u poslovanju izazvanu pandemijom virusa korona.

Ugovor je potpisan korespodentno, bez uobičajenih ceremonija, zbog epidemioloških mera koje su preduzete radi sprečavanju širenja virusa, saopšteno je iz Ministarstva finansija i trezora u Savetu ministara.