Medjunarodna mreža: Minimalna zarada u Srbiji tri puta niža od plate potrebne za život


Minimalna zarada u Srbiji tri puta je niža od plate potrebne za elementarno pristojan život, objavili su danas u Beogradu predstavnici medjunarodne mreže “Kampanja za čistu odeću” (Clean Clothes Campaign).Na predstavljanju koncepta Regionalne najniže plate za život u Evropi, koju je razvila ta mreža, rečeno je da bi plata za život u Srbiji iznosila 98.000 dinara, prema proračunu utvrdjenom kroz terensko istraživanje u 15 zemalja Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope.Prema navodima “Kampanje za čistu odeću”, medjunarodne inicijative koja se bavi uslovima rada u tekstilnoj industriji širom sveta, plata za život (living wage) je koncept koji polazi od objektivnih troškova života i predstavlja najniži iznos zarade koji bi radnicama i radnicima omogućio elementarno pristojan život.Za razliku od minimalane zarade, iznos plate za život pokriva troškove hrane, odeće, stanovanja i komunalija, javnog prevoza, obrazovanja, zdravstvene zaštite, a omogućava i minimalnu mogućnost štednje. Taj iznos, prema navodima “Kampanje za čistu odeću”, nadilazi puko preživljavanje i omogućava puno učešće u društvenom životu.Nacionalna koordinatorka “Kampanje za čistu odeću” u Srbiji Bojana Tamindžija rekla je da zarade koje prima većina zaposlenih u regionu “mogu da budu okarakterisane kao sirotinjske, iako je plata za život ljudsko pravo koje je prepoznato u dokumentima Ujedinjenih nacija i Evropske unije”.”Zarade …