Sistematski pregled o trošku firme nije deo zarade

U zaradu zaposlenog ne treba računati izdatak za privatni lekarski pregled koji plaća poslodavac, objavljeno je u Biltenu službena objašnjenja i mišljenja za primenu finansijskih propisa…