Agrokor izbrisan iz sudskog registra – okončan svetski poznat stečajni postupak

“Trgovački sud u Zagrebu je rešenjem od 19. jula 2022. utvrdio da se pravovaljanim pripajanjem 46 neodrživih društava dužniku Agrokor d.d. kao preuzimaocu, nagodba poverilaca Agrokora smatra sprovedenom, a nad dužnikom Agrokor d.d. završava postupak vanredne uprave”, navodi se u saopštenju Fortenove.

agrokor

Dodaje se da je “time uspešno okončan jedan od najvećih svetskih postupaka restrukturiranja kroz stečaj, koji je kao takav i međunarodno prepoznat, a sam postupak je dobio pravni legitimitet u Evropskoj uniji, Velikoj Britaniji, SAD-u i Švajcarskoj”, prenosi portal index.hr.

Tokom postupka vanredne uprave prezaduženi Agrokor je, iako u bankrotu, nastavio s poslovanjem, a u procesu su očuvane sve operacije i puna zaposlenost, napominje se dalje.

Ovaj sistem je u tom trenutku na području jugoistočne Evrope zapošljavao više od 50.000 ljudi i njegova propast bi, zbog uticaja na hiljade povezanih kompanija, uzrokovala ozbiljne negativne posledice u ekonomijama Hrvatske i svih zemalja regiona, ocenjuje Fortenova.

Postupak vanredne uprave u Agrokoru je započet 10. aprila 2017. godine, a njime je bilo obuhvaćeno ukupno 77 Agrokorovih kompanija. Ukupan dug kompanije je u tom trenutku iznosio 56 milijardi kuna (7,4 milijarde evra), dug je u odnosu na dobit iz operativnog poslovanja bio oko 30 puta veći, a na računima kompanija je bilo svega šest kuna, prema navodima iz saopštenja.

Najvažniji rezultat postupka vanredne uprave, uz postignutu nagodbu i očuvane poslovne operacije, bila je činjenica da su još tokom postupka dugovi 2.400 mikro i malih dobavljača plaćeni u potpunosti, dok su ostali poverioci namireni u proseku 60 posto.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com