APR: NIS najprofitabilnija ekonomska celina u 2021, Delta grupa ima 61 firmu

Navodi se da 44 pravna subjekta deluju u okvirima novosadske grupe MPZ Agrar dva, dok je u sastavu MK Grupe 42 pravna lica.

apr, agencija, za, privredne, registre

Ističe se da značajan obim konsolidacije beleže i grupe MPZ Agrar iz Novog Sada sa 37 pravnih lica i beogradski Nic co sa 20 pravnih lica.

Najprofitabilnija ekonomska celina prošle godine bila je NIS, a visoku profitabilnost beleže grupe MK Grupa i Koka kola HBC-SRBIJA.

Među pet celina sa najvećim neto dobitkom su Telekom Srbija i Srbijagas, dok je najveći obim poslovne aktivnosti i najvrednije finansijske kapacitete iskazala je ekonomska celina JP EPS koja je istovremeno i vodeća prema neto i ukupnom gubitku.

U 2021. ukupno ekonomske celine imale su 4.400 milijardi dinara prihoda što je povećanje za petinu.

Ukupni rashodi bili su većih za 19,6 odsto i iznosili dostigli 4.100 milijardi dinara.

Sa ukupnim neto rezultatom od 209 milijardi dinara ostvaren je rast od 42,7 posto.

Pozitivan rezultat ovog sektora u 2021. godini činio je nešto manje od trećine pozitivnog neto rezultata celokupne privrede Srbije.

U toj godini ukupna poslovna imovina uvećana je za 9,2 procenata, dok je kapital povećan za 5,5 odsto, a ukupne obaveze su uvećane za 11,8 odsto.

Srbija je te godine imala 636 ekonomskih celina, koje pored matičnih firmi obuhvatala i 2.077 zavisnih i pridruženih pravnih lica, sa više od 318.000 radnika.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com