Budžet Srbije u suficitu 9,8 milijardi dinara u periodu januar-septembar

Samo u septembru ove godine ostvaren je budžetski suficit od 9,4 milijarde dinara.

drzava123, ministarstvo, finansija, 800x450

U navedenom mesecu su naplaćeni prihodi u iznosu od 133,3 milijarde dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 117,4 milijarde.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a u iznosu od 64,2 milijarde dinara, zatim od akciza 25,5 milijardi i poreza na dobit u iznosu od 12,3 milijarde dinara. Neporeski prihodi su iznosili 14,3 milijarde dinara, a priliv donacija 1,5 milijardi.

Rashodi su u septembru izvršeni u iznosu od 123,9 milijardi dinara, pri čemu su izdaci za zaposlene bili 29,3 milijarde, kapitalni izdaci 25,5 milijardi, socijalna zaštita 11,5 milijardi a transferi fondovima PIO, RFZO, NSZ i fondu SOVO 10,8 milijardi dinara.

Na nivou opšte države je u periodu januar-septembar ostvaren fiskalni suficit od 48,3 milijarde dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 145,1 milijardu dinara, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

Javni dug Srbije na kraju septembra 53,7% BDP-a

Javni dug Srbije iznosio je na kraju septembra 2022. godine 32,41 milijardu evra, što čini 53,7 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP) zemlje, prema današnjim podacima Ministarstva finansija.

Javni dug je nominalno veći za 170 miliona evra u odnosu na avgust, kada je iznosio 32,24 milijarde evra, a njegov udeo u BDP-u je povećan za 0,3 procentna poena sa nivoa od 53,4 posto prethodnog meseca.

Na početku godine, u januaru 2022, javni dug Srbije je iznosio 30,57 milijardi evra, što je činilo 50,8 procenata BDP-a, pokazuju podaci Ministarstva finansija..

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com