Evropska banka odobrila kredit od 15 miliona evra za… …

Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je kredit od 15 miliona evra za podršku malim i srednjim preduzećima u Srbiji. Kreditna linija je odobrena Erste banci u cilju pomoći MSP da unaprede i podstaknu razvoj svog poslovanja nakon pandemije kovida 19, navedeno je u saopštenju.

Nova sredstva namenjena su finansiranju investicija MSP u održive i zelene tehnologije. Mala i srednja preduzeća će, takođe, imati pristup grantovima u visini do 15 procenata iznosa kredita.

Program će, takođe, pomoći širenju zelene ekonomije promovisanjem ulaganja u unapređenje energetske efikasnosti. Oko 70 procenata sredstava programa biće izdvojeno za ulaganja u tehnologije koje štede energiju i zelene tehnologije, dok će ostatak podržati ulaganja u automatizaciju, povećanje produktivnosti, kvalitet i bezbednost proizvoda.

EBRD je do sada uložila više od 7,5 milijardi evra u Srbiji. Njen fokus u Srbiji je na razvoju privatnog sektora, unapređenju javnih komunalnih usluga i olakšavanju tranzicije zemlje ka zelenoj ekonomiji.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com