Grad Novi Sad pomaže mlade poljoprivredniкe

Na otvaranju ove edukativne, agrarne konferencije prisutnima se obratio i član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević koji je prisutne upoznao sa konkursima koje sprovodi Grad Novi Sad, a tiču se unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

20221221123018, a, v, 0029

“Drago mi je što među mladim poljoprivrednicima koji će danas dobiti titulu „Poljoprivrednik nove generacije” ima i onih koji su sa teritorije grada Novog Sada. Grad iz godine u godinu povećava sredstva namenjena za Program poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Od 2019. godine, kroz ovaj Program, krenuli smo sa podrškom mladim poljoprivrednicima. Do sada, oko 100 mladih, do 40 godina, dobilo je bespovratne subvencije u iznosu oko milion dinara. Ovom merom smo podsticali poljoprivredna gazdinstva sa teritorije Grada, čiji su nosioci mlađi od 40 godina, da unapređuju primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sektorima koji su konkurentni na međunarodnom tržištu – povrtarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo. Drago mi je što su uz podršku Grada mladi poljoprivrednici unapredili proces proizvodnje, povećali produktivnost i konkurentnost, ali i tehnološki osposobili svoja gazdinstva u skladu sa standardima”, rekao je Radojević.

Кonferenciji su prisustvovali i predstavnici Pokrajinske i Republičke vlade, državnih fondova kao i 20 agrarnih kompanija. Prisutnima se tom prilikom obratila i državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Milica Đurđević.

“Izdvajanja za agrarni budžet su veoma značajna i velika i, u odnosu na sve prethodne godine, beleže povećanje. Budžet Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za narednu godinu iznosi 80 milijardi dinara. Veoma bitno za poljoprivrednike je to što je od ukupnih budžetskih sredstava nadležnog ministarstva 87% namenjeno subvencijama i podsticajima. Mladi poljoprivrednici su kategorija na koju ministarstvo obraća posebnu pažnju i oni imaju prednost prilikom bodovanja i rangiranja na konkursima”, istakla je Milica Đurđević.

Laskavu titulu „Poljoprivrednik nove generacije” ponelo je deset mladih poljoprivrednika koji su prethodno morali da ispune određene uslove, da su visoko obrazovani, mlađi od 40 godina i da imaju značajne investicije na svom gazdinstvu.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com