GRADI SE ŽIČARA KOTOR – LOVĆEN Javni poziv za idejno rešenje je raspisan, rok 22. jun

Kako se može videti u tenderskoj dokumentaciji čije detalje prenosi crnogorska redakcija eKapije, predmet nabavke je izrada glavnog projekta i izgradnja pristupnog platoa na lokaciji polazne stanice Dub žičare Kotor – Lovćen po principu “projektuj i izgradi” u okviru PUP-a Kotor.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 22. juna do 10 sati, a istog dana održaće se i njihovo otvaranje, prenosi Investitor.me.

Kako je navedeno u urbanističko-tehničkim uslovima, izgradnja prve faze žičare podrazumeva gradnju četiri stanice, i to početne stanice Dub, međustanica Kuk i Ivanova korita, kao i krajnju stanicu Cetinje. Takođe, u prvoj fazi predviđena je izrada trase stubova i vodova sa širinom korisdora od oko šest metara.

Početna stanica Dub nalazi se u Grbaljskom polju, približno 200 metara od puta Budva – Tivat i oko 500 metara od aerodroma, na 65 metara nadmorske visine. Kompleks početne stanice zauzuima prostor od cca 12.600 m2, od čega je pod objektom oko 1.600 kvadrata, 5.000 m2 je namenjeno za parking kapaciteta 30 autobus, a 6.000 m2 za praking putničkih automobila.

Projektom je potrebno planirati i dodatni prostor za prateće objekte koji će ovu lokaciju učiniti atraktivnijom za turiste. Objekat stanice imaće prizemlje i sprat, a bruto građevinska površina biće cca 2.100 m2. U okviru objekta potrebno je predvideti prostor za stanicu (ulaz-izlaz i transfer), informacioni pult sa blagajnom, hol, službene prostorije, skladište, svlačionice za osoblje, toalet za osoblje, javni toalet, prodavnicu i depo za gondole.

Međustanica Kuk nalazi se na visoravni Kuk na 1.350 m nadmorske visine. Spratnost stanice je prizemlje i bće površine cca 600 m2. U okviru objekta potrebno je predvideti prostor za stanicu (ulaz-izlaz i transfer), informacioni pult sa blagajnom, hol, službene prostorije, skladište, svlačionice i toalet za osoblje, javni toalet, prodavnicu, strujni relej i transformator.

Međustanica Ivanova korita nalazi se u samom centru Nacionalnog parka Lovćen na 1.265 m nadmorske visine. Udaljena je cca 400 metara od glavnog puta i oko 200 metara od hotela. Spratnost objekta je prizemlje, a površina oko 1500 m2. U okviru objekta planirana je stanica (ulaz-izlaz i transfer), hol, službene prostorije, skladište, svlačionice i toalet za osoblje, javni toalet, prodavnica, strujni relej i transformator.

Ova stanica ima funkciju centralnog raskršća, odnosno u njoj se završavaju dve trase žičare – jedne koja dolazi iz Kotora i druge koja dolazi sa Cetinja. Takođe, perspektivno se planira i treća trasa koja će voditi do Njegoševog mauzoleja. Zbog toga ovu funkciju stanice treba uzeti u obzir prilikom određivanja kapaciteta prostora i putnika, koji direktno utiču na veličinu objekta stanice, ali se zbog toga što se nalazi u NP Lovćen, mora strogo voditi računa da se njena veličina, oblik i izgleda uklope u prirodni ambijent.

Lokacija za polaznu stanicu na Cetinju nalazi se direktno uz planiranu zaštićenu zonu Cetinja. Kako se ne bi narušila ova lokacija – park i pozorište na otvorenom, stanica će biti postavljena na oko 1,50 metara ispod površine. Na ovaj način i uz nasip prema parku, veliki deo bazne stanice u suštini nestaje u terenu. Samo vrh krova ostaje vidljiv kao horizontalna linija. Kako bi bio još manje vidljiv, krov stanice će biti pokriven slojem trave. Pored toga, osa kabla žičare (dužina i visina) je tako postavljena da ne narušava otvorenu pozornicu.

Trasiranje stubova i vodova potrebno je projektovati tako da se psiječe što je manje moguće šume, kako bi se izbjegla degradacija ambijentalne celine, staništa i određenih vsrta životinja.

Predviđen tip žičare je isklopiva gondola sa šest ili osam sedišta za jednostavno ukrcavanje i iskrvacanje, što je u opštoj upotrebi na skijalištima i turističkim odmaralištima. Ovaj sistem omogućava gondoli da putuje kroz terminale pri veoma maloj brzini, pre ubrzavanja do 6 metara u sekundi. Broj nosača varira u skladu sa zahtevima.

Pročitajte još

Dužina trase 1 i trase 2 pojedinačno bi bila oko 7,5 kilometara, odnosno 15 km ukupno. Sistem žičare može biti istog tipa na trasi 1 od Ivanovih korita do Kotora, i na trasi 2 od Cetinja do Ivanovih korit. Ovo omogućava isplativu gradnju, održavanje i štedi inventar. Stanica na Ivanovim koritima funkcionisala bi kao presek dve trase žičare, jedne koja dolazi iz Kotora, odnosno Duba, i druge sa Cetinja.

U urbanističkom projektu piše i da je u zonama početnih stanica žičare neophodna izgradnja i uređenje turističkih saobraćajnih punktova, kako bi se unaprijedile kulturno-istorijske i priordne vrednosti prostora. Ovi punktovi imali bi parkirališta za autobuse i automobile, žičaru, turističko-ugostiteljske objekte, informativno-turističke centre i slično.

“Turističko-saobraćajni punkt treba da funkcioniše kao “presjedački” punkt, odnosno prostor na koji turisti dolaze autobusima ili putničkim automobilima, a zatim putovanje kroz NP Lovćen nastavljaju žičarom. NJihova gradnja planirana je na Cetinju i Ivanovim koritima”, objašnjeno je u dokumentaciji.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com