Guverneri regiona: U borbi protiv inflacije ne pomaže uvek podizanje referentnih kamatnih stopa


Većina zemalja u svetu se protiv inflacije, izazvane energetskom krizom, pokidanim lancima snabdevanja i podgrejanom tražnjom, bori povećanjem referentnih kamatnih stopa, ali ta mera ne daje uvek rezultate, ocenili su danas guverneri centralnih banaka u regionu Zapadnog Balkana na Samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava u Bečićima u Crnoj Gori.Viceguverner Hrvatske narodne banke Michael Faulend, govoreći o “monetarnoj politici u inflatornom okruženju”, rekao je da je inflacija teška bolest i da je u toj zemlji oko 12 odsto, približno kao u evrozoni.”Prosečna inflacija je od 1993. godine do krize bila oko dva odsto, zahvaljujući stabilizacionom programu”, rekao je Faulend.Dodao je da će Hrvatska, zahvaljujući tom programu, u evrozonu ući bez većih potresa i da će postati još stabilnija.”Ulaskom u evrozonu postajemo prekookeanski brod, a sada smo mala barka”, rekao je Faulend.U nekim zemljama kao što su Madjarska, Češka i Poljska u borbi protiv inflacije, kako je rekao, nije pomoglo ni podizanje referentnih kamata, jer je inflacija i pored toga rasla.Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić rekao je da je ta zemlja rešila sistemski problem nenaplativih kredita i da, posle primene stabilizacionih mera ima “snažne bankarske parametre”, kao i da je monetarna politika najzdraviji deo privrede.”Imamo dvocifrenu inflaciju …

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com