I građani učestvuju u planiranju lokalnih budžeta

Dekorativna rasveta u jednoj, a uobičajena u drugoj ulici, ili kante za otpatke u svim ulicama, predlozi su između kojih biraju žitelji jedne od somborskih mesnih zajednica.

Prethodnih godina na taj način uređena su dečija igrališta, seoski domovi kulture i groblja. Opštine same odlučuju na koji način će uključiti građane, neki obaveštenja šalju uz komunalne račune.

“Sada je počela distribucija glasačkih listića, glasanje traje kako bi se do 20. decembra i ti predlozi grđana mogli uvrstiti u budžet za narednu godinu”, kaže Sava Dojić, gradski većnik za finansije Sombor.

Iako je uključivanje građana zakonska obaveza, istraživanje sprovedeno u 20 opština, ukazuje da više od 60 odsto građana ne veruje da može da utiče na odluku šta će se finasirati novcem od poreza na imovinu.

“Od onih koji uopšte ne izlaze na pozive lokalnih samouprava, samo 10 posto kaže da ne izlazi zato što veruje da opštine rade u njihovu korist”, navodi Branislav Milić, Švajcarski program za finansije Helvetas.

Nešto ranije krenulo se u budžetiranje koje predviđa detaljan opis potrošnje svakog dinara.

Lokalne kase uljučujući i prestoničku, u narednoj godini će raspolagati sa oko 460 milijardi dinara. Dugoročni cilj budžetiranja da se javne finansije pomere od toga koliko je novca opredeljeno i na šta potrošeno, ka tome šta se time postiglo.

“Od 2015, kada je programski model budžetiranja uveden Zakonom o budžetskom sistemu, svega 40 opštine je svoje budžete izražavalo na taj način, danas u budžetu za 2021. godinu, to je oko 140 lokalnih samouprava”, napominje Milena Radomirović iz Stalne konferencije gradova i opština.

I naredne godine, ali pet puta više novca, za investicije po izboru građana, ponudiće švajcarski program. Do sada se najviše ulagalo u uređenje javnih površina.

“Videćemo da li će se to nastaviti i u ovoj godini ili će to biti prioriteti kao što je obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, šta god da građani izaberu, mi ćemo to i podržati”, navodi Banislav Milić.

Konkurs će biti raspisan do kraja meseca, a 750.000 franaka utrošiće opštine sa projektima po meri građana.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com