Nacrt Programa ekonomskih reformi 2023-2025. na uvidu do 26. decembra

Nacrtom dokumenta obuhvaćen je pregled makro-ekonomske situacije i monetarne politike čiju izradu koordiniraju Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije, a zatim i poglavlje kojim su predstavljene strukturne reforme, prepoznate kao značajne u cilju otklanjanja prepreka privrednom rastu i razvoju, kao i jačanju konkurentnosti privrede u narednom trogodišnjem periodu za čiju koordinaciju izrade su zaduženi Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike.

mtu, aero, engines, fabrika

Strukturne reforme su u skladu sa smernicama Evropske komisije organizovane u 13 oblasti, kako bi bio dat širok pregled socijalno-ekonomskih izazova i to: upravljanje javnim finansijama, zelena tranzicija, digitalna transformacija, poslovno okruženje i smanjenje sive ekonomije, istraživanje, razvoj i inovacije, reforme u oblasti ekonomskih integracija, reforme energetskog tržišta, reforme transportnog tržišta, poljoprivreda, industrija i usluge, obrazovanje i veštine, zapošljavanje i tržište rada, socijalna zaštita i inkluzija i zdravstvena zaštita.

U okviru pomenutih oblasti, kao tri ključna izazova izdvojeni su: Povećanje zaposlenosti, posebno mladih, žena i osetljivih grupa i socijalna zaštita od siromaštva, Stvaranje poslovnog ambijenta povoljnijeg za investicije kao i Ozelenjavanje energetskog sektora i potpuno otvaranje energetskog tržišta.

Nakon prethodno sačinjene preliminarne liste strukturnih reformi, obavljene su i dodatne interesorne konsultacije te su ovim Nacrtom predviđene ukupno 22 reforme.

U cilju obezbeđivanja što šireg konsenzusa prilikom izbora i kreiranja prioritetnih strukturnih reformi tokom procesa izrade dokumenta predviđene su konsultacije i sa organizacijama civilnog društva, o čemu će biti sačinjen poseban aneks dokumenta ERP 2023- 2025.

Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije na Nacrt programa ekonomskih reformi mogu dostaviti na sledeću elektronsku adresu: erp@mfin.gov.rs do 26. decembra.

Podsećanja radi, Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, u pretpristupnom periodu na godišnjem nivou izrađuje dokument pod nazivom Program ekonomskih reformi koji predstavlja strateški dokument za planiranje ekonomske politike i upravljanje reformama, ključnih kako za poboljšanje konkurentnosti, podsticanje novih radnih mesta i olakšavanje socijalne inkluzije, tako i za ispunjavanje ekonomskih kriterijuma u procesu pristupanja EU.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com