NBS: Omogućen reprogram poljoprivrednih kredita i onima koji se bave otkupom i skladištenjem …


Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) usvojio je danas odluku kojom je omogućen reprogram poljoprivrednih kredita i dužnicima koji se bave otkupom i skladištenjem voća u cilju, kako je navedeno, adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje.Kako je navedeno, imajući u vidu da je utvrđeno da su u trenutnoj fazi poljoprivrednog ciklusa usled otežanih okolnosti, a naročito usled smanjene tražnje i nepovoljnih kretanja cene malina na međunarodnom tržištu, lica uključena u lanac proizvodnje i otkupa voća, odnosno malina, u posebno nepovoljnom položaju, omogućen je reprogram obaveza dužnicima banke koji se bave otkupom i skladištenjem voća u hladnjači.Reprogram obaveza podrazumeva mogućnost odlaganja izmirivanja obaveza dužnika prema banci po osnovu glavnice najmanje šest, a najviše 12 meseci.Rok otplate kredita se u slučaju reprograma produžava tako da iznos rate, periodične obaveze koja bi se plaćala po isteku grejs perioda, utvrđen u momentu odobravanja reprograma ne bude veći od iznosa pre primene reprograma, a u toku trajanja grejs perioda dužnici će plaćati isključivo ugovorenu kamatu.Pravo na reprogram mogu ostvariti dužnici koji na dan 31. maja 2022. godine nisu bili u docnji dužoj od 90 dana po bilo kojoj obavezi prema banci na koju se reprogram primenjuje, koji nisu …

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com