Pavle Petrović dobitnik nagrade Predvodnik/Predvodnica za 2022 udruženja Fulbrajt i prijatelji


Profesor emeritus i predsednik Fiskalnog saveta Srbije Pavle Petrović dobitnik je nagrade “Predvodnik/Predvodnica” za 2022. godinu, koju dodeljuje udruženje “Fulbrajt i prijatelji”.Nagrada se dodeljuje za profesionalna i akademska dostignuća i za doprinos društvenoj zajednici u poslednjih pet godina. Nagradu je u ime udruženja “Fulbrajt i prijatelji”, čiji su članovi stipendisti Fulbrajtovog i drugih zvaničnih programa razmene pod pokroviteljstvom vlade SAD, uručio predsedik Ivan Vujačić.U obrazloženju nagrade je navedeno da je Petrović tokom čitave karijere težio akademskoj izvrsnosti u radu sa studentima, u istraživanjima ali i u društvenom angažovanju.U poslednjih pet godina on je objavio značajne radove iz oblasti efektivnosti fiskalne politike, privrednog rasta i konvergencije, migracija i njihovih ekonomskih posledica, kao i o epizodi hiperinflacije u Srbiji iz 90-tih godina. Objavio je koautorsku monografsku studiju o privrednom rastu i konvergenciji sa posebnim osvrtom na Srbiju i bio je urednik specijalne monografije (zbornika radova) SANU “Avramović: hiperinflacija, stabilizacija i reforme”.Кao predsednik Fiskalnog saveta doprineo je boljem razumevanju uloge javnih finansija kao i predlaganju unapređenja u domenu ekonomske politike u Srbiji. Izabran je za ličnost 2020. godine nedeljnika Vreme za doprinos unapređenja institucija u javnom interesu.”Istaknuto liderstvo profesora Petrovića na važnoj funkciji predsednika Fiskalnog saveta učinili su da je on u velikoj meri …

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com