Počeo sa radom Agrobiznis inkubator u Sremskoj Mitrovici

Agrobiznis inkubator u Sremskoj Mitrovici osnovan je upravo na inicijativu Saveta za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji AP Vojvodine, kako bi se podstakao razvoj malih i srednjih poljoprivrednih proizvođača, stvorili uslovi za privlačenje investicija u oblasti poljoprivrede i efikasniji nastup na tržištu, promovisalo preduzetništvo, udruživanje i razvoj u sektoru poljoprivrede, primarne prerade poljoprivrednih proizvoda i agroturizma.

agrobiznis, inkubator,

Ćurčić je kazao da je ideja da Agrobiznis inkubator svojim radom u okviru poljoprivrede i pratećih delatnosti doprinese društveno-ekonomskom razvoju regiona u kome se kao centar nalazi grad Sremska Mitrovica.

“Agrobiznis inkubator treba da postane centar za razvoj inovativnog preduzetništva u okviru agrobiznisa, da omogući dinamičan protok informacija i stvori osnove za korišćenje postojećih materijalnih, finansijskih i, na prvom mestu, ljudskih resursa”, rekao je Ćurčić.

On je dodao da je plan da proces inkubacije agrobiznisa obezbedi zajedničke objekte i opremu, razvoj poslovanja, pristup tržištu i usluge procene tehnologije, finansijske usluge, kao i mentorstvo i umrežavanje.

Shodno tome, predviđeno je da Agrobiznis inkubator u Sremskoj Mitrovici u prvoj fazi rada podrži saradnju između preduzetnika unutar Inkubatora, kao i umrežavanje sa spoljnim partnerima, zatim da pruži podršku za organizaciju skupova i podstakne međusobnu komunikaciju članova Inkubatora u cilju izgradnje i jačanja preduzetničke klime i kulture.

Članovi Inkubatora imaju mogućnost korišćenja poslovnog prostora i administracije bez nadoknade ili po povoljnijim uslovima od tržišnih, a na raspolaganju će im biti i poslovno-savetodavne i administrativne usluge.

Među najznačajnijim uslugama koje će pružati Agrobiznis inkubator jesu usluge marketinga i brendiranja proizvoda, a veoma važan segment rada biće organizacija treninga i obuka.

Na sednici Skupštine društva Agrobiznis inkubatora, koja je održana u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici, donet je finansijski plan ovog biznis inkubatora za 2022. godinu.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com