Poslovno okruženje u opštinama privlači investicije

“Povoljno poslovno okruženje je jedan do preduslova za lokalni ekonomksi razvoj. Za to su potrebni određeni kapaciteti za pripremu infrastrukturnih projekata i njihovo izvođenje i na tome kancelarija, a sada Ministarstvo radi već osam i po godina. Hoćemo da se takva saradnja nastavi i ojača, naročito kada se radi o gradovima i regionalnim centrima, jer oni mogu da služe kao generator razvoja svih lokalnih samoupravama koje gravitiraju ka tim gradovima”, rekao je Blagojević na sednici Kluba gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u organizaciji NALED-a, na kojo je bilo reči o prioritetima za unapređenje položaja lokalnih samouprava u Srbiji.

naled

Blagojević je naveo da je kroz dugogodišnju saradnju sa lokalnim samoupravama primetio da realizacija regionalnih projekata iz najrazličitijih oblasti doprinosi razvoju kapaciteta tih opština i gradova da ostvaruju razvojne projekte.

“Regiolane projekte smo podsticali u prvo vreme, a sada se oni dešavaju po prirodi stvari tako da više lokalnih samouprava sarađuje međusobno. Primer su regionalne bolnice za koje su zainteresovane sve okolne opštine koje gravitiraju ka tim bolnicama, makar kroz zajedničko finasiranje”, objasnio je Blagojević.

Direktorka NALED-a Violeta Jovanović rekla je da je Klub gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem stvoren od lokalnih samouprava koje posvećeno rade na stvaranju dobrog ambijenta za domaću privredu i pružanju efikasnih usluga svojim građanima.

“Svi koji steknu certifikat imaju planove razvoja, plan kapitalnih ulaganja, kancelariju za lokalni razvoj, privredni savet i nastoje da pojednostave sve postupke koji su u njihovoj nadležnosti, a tiču se građana i prvirede. Zbog tog kažemo da su ove sredine zavredile pečat opštine po meri privrede, da pređanče u konkurentnosti i upravo njihove kapacitete želimo da predstavimo Misnitarstvu za javna ulaganja i Minsitarstvu drzazvne uprave i lokalne samouprave”, izjavila je Jovnovićeva.

Objasnila je da to treba da rezultira time da ova minsitarstva na svojim konkursima obrate pažnju na sredine koje poseduju certifikat i da im pruže podršku.

“Sa ovim gradovima i opštinama radimo prevenstveno da se obezbedi osnovna infrastruktura za ulaganja, a to su putevi i poslovne zone, ali jednako važno je i ulaganje u ustanove zdravstva, školstva i socijalne zaštite, jer tako dobijamo bolji kvalitet života građana”, istakla je Jovanovićeva.

Napomenula je da će posebna pažnja biti posvećena temi kako da se us pomoć ministarstava održzi taj standard u vreme neizvesnosti.

Predsednica Kluba lokalnih samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem i gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski rekla je da je Klub do sada pomogao lokalnim samoupravama koje pripadaju devastiranim područjima da neke do njih izađu iz kruga nerazvijenih.

“Od države očekujemo da i u narednom periodu otvorimo mnoga pitanja, možada promenimo neke zakone, da ukažemo na to šta nije dobro. Recimo, imamo mnogo primedbi na rad katastra. Razgovarali smo sa dirktorom RGZ-a kako da se taj rad ubrza”, navela je Sotirovski.

Izrazila je uverenje da će Klub zajedno sa NALED-om pomoći lokalne samopurave koje nemaju certifikat o povoljnom poslovnom okruženju da ga steknu, zato što on mnogo znači investitorima.

“Nišu to veoma mnogo znači, jer je u prethodnih nekoliko godina imao 187 miliona evra direktnih investicija, upravo zahvaljujući certifikatu”, istakla je Sotirovski.

Prema podacima NALED-a, Klub opština i gradova ima 25 članica, od kojih 10 lokalnih samouprava ima certifikat o povoljnom poslovnom okruženju.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com