Prvi put EPS osnovao svoj Naučni savet – uključeni SANU, fakulteti i instituti

Iz EPS-a je saopšteno da je konstitutivna sednica održana na Građevinskom fakultetu, uz prisustvo stručnjaka i doktoranata te kompanije, te predstavnika fakulteta, tehničkih instituta i Srpske akademije nauka i umetnosti.

EPS je istovremeno obnovio i proširen Stručni savet kompanije, sa idejom da ova dva saveta budu stalna savetodavna tela.

VD direktora EPS-a Miroslav Tomašević rekao je da je čast biti na čelu kompanije u trenutku kada je najteže.

elektroprivreda, srbije, eps

“Hvala svima koji vide pozitivan trend u našem radu, ali i onima koji nas kritikuju iz najbolje namere i sugerišu šta treba da korigujemo”, rekao je on.

Istakao je značaj interdisciplinarnog pristupa, jer su rudarstvo, dekarbonizacija i obnovljivi izvori energije neodvojivi u energetskoj tranziciji.

“Prvi put osnivamo Naučni savet EPS-a jer moramo više da sarađujemo sa fakultetima i naučnim institutima. EPS počiva na inženjerima i bez njih nema razvoja našeg sistema”, rekao je on.

Akademik Slobodan Vukosavić, predsednik Naučnog saveta EPS-a i predsednik Odbora za energetiku SANU, rekao je da treba prekinuti sa praksom da se nauka i struka zanemaruju.

“Krajnje je vreme da se prekine sa praksom da se o nama odlučuje bez nas. Osnivanje Naučnog saveta predstavlja pravi potez u pravo vreme, poklapa se sa boljom situacijom u EPS-u”, rekao je on.

Dodao je da Srbija ima vrsne energetičare i da treba ih samo uposliti.

Predsednik Nadzornog odbora EPS-a profesor Jovan Despotović govorio je o neophodnosti čvršće saradnje između struka, te ukazao da elektroprivreda ima velike obaveze, ali da to otvara i velike mogućnosti.

Savetnik direktora EPS za poslovni sistem Vladimir Šiljkut i član Stručnog saveta, rekao je da je ideja da Stručni savet preraste u stalno savetodavno telo, kako bi se projekti uspešno i na vreme priveli kraju.

“Zato će biti formirani podsaveti – poslovni, za strateški razvoj, tehničko-tehnološki, ekonomsko-finansijski i pravni, uz eksperte iz redova zaposlenih i eksternih stručnjaka”, istakao je on.

Cilj formiranja Naučnog saveta je unapređenje tehnološkog i informatičkog razvoja proizvodnih i drugih kapaciteta EPS, sprovođenje mera zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i stvaranja neophodnih uslova za održiv i razvoj elektroenergetskog sistema i realizaciju Strategije razvoja energetike Srbije, navodi ta kompanija.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com