U Novom Sadu održana završna obuka o socijalnom preduzetništvu

On je, na završnoj obuci o socijalnom preduzetništvu koja je održana za predstavnike lokalnih samouprava u Južnobačkom okrugu, privrednih subjekata i nevladinog sektora, ukazao na to da je Zakon o socijalnom preduzetništvu usvojen nakon 10 godina, saopšteno je iz Pokrajinske vlade.

“Postoji realna potreba da se reše društveni izazovi kao što je problem zapošljavanja teže zapošljivih grupa, kao i određeni ekološki problemi, a da to bude na preduzetnički način. Rešenje je u socijalnoj ekonomiji”, rekao je Ćurčić.

socijalno, preduzetnistvo

Dodao je da Zakon jasno definiše kriterijume koje treba da ispuni preduzeće da bi steklo status socijalnog preduzeća i predviđa bazu socijalnih preduzeća u Agenciji za privredne registre, što će dati jasnu sliku o tome ko su socijalni preduzetnici, čime se bave i na koji način može da im se pomogne.

Učesnicima obuke je predstavljen Zakon o socijalnom preduzetništvu, kao i mogućnosti socijalnih preduzeća i uloga lokalnih samouprava u identifikaciji tih preduzeća.

Kako se navodi u saopštenju, učesnici su imali priliku da se upoznaju i sa mogućnostima finansijske i nefinansijske podrške socijalnim preduzećima u Srbiji.

Ćurčić kaže da socijalnim preduzetništvom može da se bavi onaj ko ima empatiju prema ljudima koji se teže zapošljavaju, ranjivim kategorijama jer u socijalnoj firmi na prvom mestu nije profit, nego rešavanje društvenog, socijalnog ili ekološkog problema.

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sandra Grujičić istakla je da je na republičkom nivou formiran Savet za socijalno preduzetništvo te da se intenzivno radi na pronalaženju najboljih rešenja za one koji su se opredelili za takav vid poslovanja.

Grujičićeva dodaje da je cilj da se pokrene što veći broj socijalnih preduzeća, da marginalizovane grupe uzmu ključno učešće u njihovom radu i da se uključe u društvenu zajednicu.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević kazao je da je ideja da se na osnovu Zakona o socijalnom preduzetništvu upiše što veći broj preduzeća u privredni registar socijalnih preduzeća i da se na taj način omogući da ta delatnost, kao novi vid ekonomije, postane prihvaćena u Srbiji.

Načelnik Južnobačkog okruga Milan Novaković ukazao je da na teritoriji tog okruga trenutno nema mnogo socijalnih preduzeća i istakao da Zakon o socijalnom preduzetništvu treba da podstakne i omasovi taj vid zapošljavanja.

Član Gradskog veća za privredu i turizam Milorad Radojević istakao je da je, kada je reč o socijalnom preduzetništvu, osim finansiranja, osnovni problem nedovoljna informisanost i ocenio da su zbog toga obuke koje organizuje Pokrajinska vlada veoma važne.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com