Žitounija traži od države da mlinarima isplati dug od 193 miliona dinara zbog ograničene …


Direktor poslovnog Udruženja mlinara “Žitounija” Zdravko Šajatović rekao je danas da je od Vlade Srbije zatraženo da proizvodjačima brašna isplati dug od 193 miliona dinara zbog ograničene cene brašna u malim pakovanjima do pet kilograma.On je za Betu rekao da država mlinarima duguje razliku izmedju tržišne i uredbom ograničene cene malih pakovanja brašna, tipa T-400 i T-500 za četiri meseca, april, maj, jun i jul ove godine.”S obzirom da troškove socijalne politike u skladu sa Zakonom o uredjenju tržišta poljoprivrednih proizvoda treba da snosi Vlada na teret državnog budžeta, a ne mlinovi kao privredna društva, Poslovno udruženje industrijskih mlinova Srbije je zahtevalo da Vlada nadoknadi mlinovima dug od 193 miliona dinara na ime razlike izmedju tržišne i uredbom ograničene cene malih pakovanja brašna”, rekao je Šajatović.Dodao je da je Vlada Srbije prihvatila zahtev Žitounije, tako da je mlinovima, proizvodjačima malih pakovanja brašna obezbedila za decembar 2021. godine i januar 2022. godine, da u povoljnom paritetu kupe od robnih rezervi Srbije 15.000 tona pšenice, i za februar i mart 2022. godine isplati finansijsku nadoknadu u iznosu od 160 miliona dinara.Žitounija je, kako je rekao, podnela zahtev Vladi Srbije da i za preostala četiri meseca (april-jul 2022. godine) obezbedi finansijska sredstva za …

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com