AmCham: Nova vlada mora da obrati pažnju na četiri ključne oblasti

Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) pozdravlja imenovanje Vlade Republike Srbije i čestita predsednici Vlade, Ani Brnabić, na novom mandatu, kao i ministarkama i ministrima novog saziva.  

Razumevajući uticaj globalne krize na domaću ekonomiju i prepoznajući uspehe makroekonomske i fiskalne politike u prethodnom periodu, u AmCham-u smatraju da je za pravi odgovor na krizu važna tesna saradnja privrede i Vlade na daljem sprovođenju hrabrih reformi. Svaka oblast u kojoj sprovedemo reforme, bilo da je u pitanju borba protiv sive ekonomije, optimizacija ili usklađivanje sa EU regulativom, direktno će omogućiti da lokalno smanjimo efekte krize. To je za srpsku privredu važno jer dalje podstiče stabilno i održivo poslovanje, postojeće i nove investicije i nova radna mesta, smatraju u AmCham-u.

„Važno je kreirati ambijent, kroz dijalog i saradnju, za postizanje konsenzusa oko teških i, moguće, nepopularnih mera, zarad sprovođenja reformske agende. AmCham je spreman i očekuje da što pre sa novom Vladom sedne za sto i usaglasi sledeće korake neophodne za sprovođenje reformi.” – istakao je ovim povodom Stefan Lazarević, predsednik AmCham-a i dodao:

„AmCham ostaje dosledna podrška Vladi u reformama, a sa tim ciljem članice Američke privredne komore izdvojile su četiri ključna prioriteta za nastavak kreiranja stabilne privrede, za koje čvrsto verujemo da će ostati i na vrhu prioriteta novoformirane Vlade Srbije. To su, pre svega, digitalna transformacija, sprovođenje zelene agende za čistu i energetski efikasnu Srbiju, unapređenje sistema zdravstvene zaštite i unapređenje regionalne ekonomske saradnje kroz „Inicijativu Otvoreni Balkan” sa osnovnim fokusom na daljim EU integracijama.

AmCham, će kao i prethodnih 20 godina, raditi na unapređenju poslovne klime, kroz pokretanje inicijativa i kreiranje zajedničkih strategija i politika koje utiču na poboljšavanje regulatornog okvira poslovanja, podstiču rast srpske privrede, utiču na povećanje broja radnih mesta i standard građana Srbije.

AmCham Srbija poslovno je udruženje koje okuplja više od 225 američkih, međunarodnih i domaćih kompanija koje su u Srbiju investirale preko četrnaest milijardi evra i koje zapošljavaju preko 100.000 građana Srbije. Naša misija je da kroz partnerstvo sa Vladom Srbije unapređujemo poslovnu klimu, da promovišemo najbolje poslovne prakse i vrednosti, kao i da pružamo platformu za profesionalni razvoj članova i unapređenje obrazovanja prema potrebama poslovne zajednice.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com