Banke u komšiluku od 1. januara dobijaju konkurenciju

Tekst objavljen: 06.12.2022 14:45        

Od početka naredne godine, pored banaka, usluge platnog prometa u Severnoj Makedoniji moći će da pružaju i platne institucije, štedionice, institucije za elektronski novac

Banke u komšiluku od 1. januara dobijaju konkurenciju

Za obavljanje platnog prometa građani i privreda, odnosno pravna i fizička lica, moći će da otvaraju račune kod platnih institucija i institucija za elektronski novac. Sredstva pravnih i fizičkih lica na ovim računima neće predstavljati depozite i na njih se neće obračunavati i plaćati kamata.

Takođe, sredstva u platnim institucijama i institucijama za elektronski novac biće zaštićena, tako što će se čuvati na posebnim računima u makedonskoj centralnoj banci, u poslovnim bankama ili štedionicama, i neće ulaziti u stečajnu ili likvidacionu masu u slučaju prestanka rada ustanove ili banke i štedionice u kojoj se čuvaju.

Makedonski mediji navode da će to doprineti boljoj zaštiti prava korisnika platnih usluga, a posebno fizičkih lica, ujednačavanjem sadržaja okvirnih ugovora koje zaključuju sa pružaocima platnih usluga i obavezama pružalaca platnih usluga da im obezbede jasne i blagovremene informacije o platnim uslugama koje nude i uslovima za njihovo izvršenje.

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE


Posebno značajna novina za potrošače biće lakše poređenje naknada za usluge vezane za platni račun. U tu svrhu centralna banka će objaviti listu 11 najreprezentativnijih usluga platnog računa koje potrošači najčešće koriste. U cilju jasnijeg predstavljanja usluga koje se nude potrošačima i njihove uporedivosti, pružaoci platnih usluga će biti u obavezi da, pre zaključenja okvirnog sporazuma za korišćenje platnih usluga, potrošaču dostave informativni dokument o naknadama za usluge. Istovremeno, biće u obavezi da Narodnoj banci dostave podatke o naknadama za najreprezentativnije usluge koje će ponuditi potrošačima. Ti podaci biće objavljeni na sajtu Narodne banke, što će pomoći potrošačima da lakše uporede naknade koje nude različiti pružaoci ovakvih usluga.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com