Cene novih lekova na recept ne utiču na inflaciju

Izmenu i dopunu odluke Vlade Srbije objavio je Službeni glasnik a Ministarstvo navodi da je reč o 72 nova leka koji su prethodno dobili dozvolu od Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

lekovi, 060617, tw630

“Ovom Odlukom izvršiće se dopuna dozvole za stavljanje leka u promet sa podacima iz Spiska cena lekova kao i promena cena za 37 lekova od čega su 25 povećanja, a 12 sniženja cene”, saopštilo je Ministarstvo i navelo da će se tako povećati konkurencija, ukupna ponuda i snabdevenost tržišta lekovima.

Dodaje se da predložene cene novih lekova ne utiču na inflaciju, jer se njihove cene po prvi put formiraju.

U dokumentu objavljenom u Službenom glasniku navode se i najviše cene lekova.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com