DA LI ROSULJE POSTAJE REGIONALNI AERODROM Raspisan tender za projektovanje produženja piste i izgradnju terminala

Aerodrom Rosulje kod Kruševca otvoren je za saobraćaj u junu ove godine, nakon što je u njega uloženo skoro 500 miliona dinara.

Blic preporučuje

Izgrađena je poletno – sletna staza dužine 820m, osnovna staza dužine 940 m, sistem odvodnjavanja sa retenzijom, kao i rulna staza dužine 110 mkoja povezuje poletno-sletnu stazu sa postojećom platformom, a kompleks aerodroma je ograđen.

Aerodrom nosi kodnu oznaku 2B koja podrazmeva sletnje sportskih i manjih aviona, ali će sada, sa produženjem piste, moći da se koristi za regionalni saobraćaj.

Predmet ove tehničke dokumentacije je produženje poletno – sletne staze, izgradnja osvetljenog vetrokaza, osnovne staze poletno-sletne staze, okretnice, zaštitne površine kraja produžetka, dve rulne staze sa osnovnom stazom, platforme, horizontalne signalizacije, sistema za odvođenje vode (sa retenzijom ukoliko je potrebno), hangara/terminala, pristupnog puta sa kontaktnom saobraćajnicom i parkingom, perimetarskog puta koji se nastavlja na postojeći, ograde koja se nastavlja na postojeću i prateće infrastrukture i opreme.

U planu je novi hangar mešovite namene sa pripadajućim pristupnim putem i parkingom, službenim prolazom, produžetak perimetarskog puta, prateći kanali za odvođenje vode i produžetak perimetarske ograde. Produžetak perimetarskog puta i ograde mora biti u potpunosti usaglašen sa postojećim stanjem i planiranim proširenjem aerodromskog kompleksa.

Kako se navodi u projektnom zadatku, neinstrumentalna poletno-sletna staza je planirana za referentni kod aerodroma 2B, ali će za dimenzionisanje kolovozne konstrukcije, koristiti kritični avion ATR 72 – 600 (Kodno slovo C).

– Dogradnju produžetka poletno – sletne staze sa postojećih (izvedenih) 820m treba isprojektovati u skladu sa važećim planskim dokumentom. Širina poletno – sletne staze biće 23m, kao i izgrađeni deo u prvoj fazi izgradnje. Na budućem pragu potrebno je predvideti okretnicu za kritični avion (ATR 72 – 600) – stoji u tenderu.

Pored dogradnje poletno-sletne staze planirana je i izgradnja platforme, okvirnih dimenzija 140 x 60m. Na planiranoj platformi je potrebno planirati parkiranje vazduhoplova kodnog slova A i B, a u sklopu dokumentacije isplanirati i mogućnost parkiranja i aviona kodnog slova C.

Kao veza produžetka poletno-sletne staze, postojeće poletno-sletne staze i platforme planirana je i izgradnja dve nove rulne staze kojima se platforma povezuje sa poletno-sletnom stazom. Planirana širina rulnih staza je 15m. Sve geometrijske elemente rulnih staza je potrebno predvideti za kritični vazduhoplov kodnog slova C, a za dimenzionisanje kolovozne konstrukcije takođe je potrebno kao i za poletno-sletnu stazu i platformu koristi putnički avion ATR 72 – 600 (Kodno slovo C).

Najzad, unutar aerodromskog kompleksa Rosulje potrebno je isprojektovati objekat visokogradnje – Hangar 1 (terminal), za prihvat i otpremu putnika u međunarodnom saobraćaju.

Objekat, kako se ističe, treba da obezbedi dovoljan nivo komfora za putnike, a kritični vazduhoplov za prihvat i otpremu putnika i prtljaga je ATR 72-600. U okviru objekta nalaziće se prostor za odlazeće putnike, ćeck-in šalteri, sortirnica za prtljag, pasoška i carinska kontrola, prostor i oprema za pregled ručnog prtljaga, čekaonica, gejtovi za odlazeće i dolazeće putnike, prostor za izdavanje prtljaga putnicima u dolasku, hol za dočekivaoce i komercijalni sadržaj prateće prostorije ( INAD putnici, ambulanta, sanitarna inspekcija) i sanitarni blok.

Kada je reč o infrastrukturi, predviđena je fekalna kanalizaciona mreža unutar objekta, a sve otpadne fekalne vode prikupljaće se u vodonepropusnoj septičkoj jami.

Odvođenje atmosferskih voda sa krova objekta predvideti sistemom atmosferske kanalizacije koja će se priključiti na spoljnu atmosfersku mrežu.

Takođe je potrebno predvideti električno grejanje i hlađenje objekta i centralni sistem nadzora i upravljanja elektroenergetskim, termotehničkim i hidrotehničkim sistemima. Predviđen je i rezervni izvor napajanja – agregat.

Potrebno je isprojektovati i telekomunikacione i signalne instalacije, kao i kontrolno operativni centar za nadzor sistema video nadzora i sistema dojave požara i serversku sobu.

Pristupnu saobraćajnicu sa pripadajućim parkingom potrebno je izgraditi za fleksibilnom kolovoznom konstrukcijom.

Tender je vredan 17 miliona dinara, a otvoren je do 3. novembra.

(eKapija)

Želite da vam “Blic Biznis” donosi najnovije i ekskluzivne informacije o ekonomiji i dešavanjima u svetu biznisa, da čitate o uspesima i padovima srpskih privrednika, ali i poslovima koji u Srbiji i svetu donose novu eru u biznisu. Postanite i vi deo kluba koji čini više od 100.000 ljudi. Prijavite se na newsletter i na mejlu očekujte najaktuelnije i najekskluzivnije informacije.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com