EPS traži da ne bude više javno preduzeće

Ti predlozi su usvojeni kako bi EPS predložio Vladi, kao svom osnivaču, promenu pravne forme iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo.

elektroprivreda, srbije, eps

Usvojenom odlukom predviđa se da EPS nastavi da posluje kao nejavno akcionarsko društvo i prestaje da posluje kao javno preduzeće.

Osnovni kapital EPS pretvara se akcijski kapital, a država postaje apsolutni vlasnik svih 36.510.509 akcija.

Osnovni kapital EPS iznosi 365 milijardi dinara, a od toga novčani ulog iznosi 4,2 milijarde dinara, dok je nenovčani, 360,9 milijarde dinara.

Očekivani efekti promene EPS iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo su postizanje maksimalne efikasnosti poslovanja i uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja i vođenja poslova. Promena bi trebalo da dovede i do racionalnijeg korišćenje kadrovskog potencijala i povoljnijim uslova za efikasnije otvaranje i razvoj tržišta, navodi se u odluci Nadzornog odbora EPS. 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com