EPS-u 49 miliona evra EU podrške za hidro, solarnu i energiju vetra

U dokumentu objavljenom na sajtu EPS-a navodi se da će bespovratno dobijenih 16,1 miliona evra biti upotrebljeno za revitalizacija “Vlasinskih HE”, za izgradnju vetroparka Kostolac dobijeno je 31,2 miliona evra, a podrška za izrade investiciono – tehničke dokumentacije za razvoj projekata solarnih elektrana Morava i Kolubara A je od po 860.000 evra.

elektroprivreda, srbije, eps

VD direktora EPS-a Miroslav Tomašević ocenio je da se radi o velikom uspehu za EPS.

“Po prvi put jednom predlagaču istovremeno je odobreno više projekata za dobijanje grantova. I ta pozitivna ocena za naše projekte potvrda je da radimo u dobrom pravcu, a evropske institucije su sigurne da sredstva idu u prave ruke”, izjavio je on.

Sredstva dobijena za Vlasinske HE su oko 20 odsto ukupne procenjene vrednosti projekta od 77,5 miliona evra.

EPS tokom 2023. godine planira završetak aktivnosti na finansiranju projekta, objavu tenderske dokumentacije i potpisivanje ugovora sa budućim isporučiocima opreme, dok su pripreme za samu revitalizaciju već u toku.

Za dobijenu podršku za solarne elektrane Morava i Kolubara A uslov je bio obezbeđenje potencijalnog kreditora što je EPS uspeo sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.

EPS navodi da je očekivano vreme završetka izgradnje obe solarne elektrane po projektnom planu 2027. godina.

Solarna elektrana u TE Kolubara A planirana je na odlagalištu uglja i deponiji pepela i procenjeno je ulaganje od 80 miliona evra.

Solarna TE Morava biće na širem području naselja Svilajnac, na deponiji pepela i šljake, uz ulaganje od 50 miliona evra.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com