Kako privući mlade da rade u državnoj administraciji – svake srede konkursi za zapošljavanje

Na više od 1.000 slobodnih radnih mesta, oglašenih u poslednjih godinu dana za rad u državnim organima, testirano je više od 4.000 kandidata. To je podatak vladine Službe za upravljanje kadrovima koji slikovito prikazuje kakvo je interesovanje za zapošljavanje u današnjoj administraciji.

Pravnici i ekonomisti, najtraženiji su profili za državne činovnike. Najviše oglašenih slobodnih radnih mesta bilo je u službi Uprave carina, zatim Poreskoj upravi, a na trećem mestu je Republički geodetski zavod, kažu nadležni u Službi zaupravljanje kadrovima.

Zašto je država najveći poslodavac 

Istovremeno, došli su do saznanja da se u potragu za mladim i sposobnim ljudima ne može samo preko Nacionalne službe za zapošljavanje, te se u tu svrhu koriste društvene mreže i Viber zajednica.

“Država je uvek najveći poslodavac, svuda u svetu. Kod nas se konkursi za radna mesta oglašavaju svake srede. Mi se trudimo da putem većeg broja komunikacionih kanala oglasimo i privučemo što veći broj kvalitetnih kandidata koji su željni da prikažu svoja znanja, da stave svoje iskustvo u službu države i naprave od nje nešto bolje”, navodi Danilo Rončević, direktor Službe za upravljanje kadrovima Vlade Srbije.

U proteklom periodu Evropska komisija je pružala veliku podršku unapređenju procesa upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi, kako putem direktnih grantova iz sredstava IPA fondova, tako i preko inicijative SIGMA i drugih projekata.

Izbor kandidata definisan je Zakonom o državnim službenicima i Uredbom o javnom i internom konkursu koji od 2018. godine propisuju strožu selekciju.

“Postala je kompleksnija podelili smo je na četiri faze. Te faze se dele na opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne kompetencije, jedna mala međufaza, u kojoj kandidati moraju da dostave dokumentaciju kojom će dokazati tvrdnju iz prijave koju su predali na samom početku konkursa i poslednja faza se ogleda u motivacionom razgovoru”, objašnjava Rončević.

Kviz znanja kao provera kandidata 

U želji da privuku mlade ljude, na sajtu Službe za upravljanje kadrovima otvoren je kutak za kandidate, čiju zanimljivost odlikuje Kviz znanja. Tu svaki kandidat može da proveri svoje znanje i pokaže koji mu je kapacitet za državnu službu.

Od početka godine, u ovoj proveri znanja učestvovalo je 70.000 ljudi.

“Kandidati mogu tu pronaći veći broj informacija. Od početne kako taj postupak izgleda, potrudili smo se da taj postupak objasnimo kroz jednu krivu, na kojoj imamo određene tačke koje objašnjavaju za svaku fazu konkursa šta ona tačno znači, šta podrazumeva, šta treba taj kandidat da očekuje, kada bude doša oovde kod nas na testiranje i to na takav način da svakome ko pročita bude jasno”, ističe Rončević.

Privlačenje mladih i obrazovanih ljudi, jedan je od važnih preduslova za reformu javne uprave i zato država već drugu godinu zaredom uz podršku EU organizuje Sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi.

Na tom Sajmu koji se održava 9. novembra studenti pet državnih univerziteta će imati priliku da saznaju više o mogućnostima za sticanje prvih radnih iskustava u preko 50 organa koji će ponuditi preko 700 mesta za stručnu praksu.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com