Kakve koristi sistem elektronskih faktura donosi državi i privredi

Sistemi e-fiskalizacije i e-faktura obezbediće velike količine podataka, tako da će njihovo povezivanje omogućiti resornim institucijama da efikasno nadziru poštovanje zakona, posebno kada je reč o privredi koja posluje i sa fakturama i sa fiskalnim računima.

Državna sekretarka u Ministarstvu finansija, Slavica Savičić navodi za RTS da je sistem e-faktura 1. maja startovao u javnom sektoru, a da se potom lagano uvodio i u privatni sektor, te da će se konačna implementacija desiti 1. januara 2023. godine.

“Polako smo postepeno uvodili prvo javni sektor u taj sistem, a lagano i privatni sektor, tako da od 1. januara kreće obavezna primena ovog sistema za privatni sektor odnosno za privredu. Trenutno u sistemu imamo 178.000 subjekata od toga je nešto preko 10.000 iz javnog sektora. Ovih preostalih 177.000 su privatni sektor”, navodi Savičićeva.

Ističe da je od 1.000 najvećih privrednih subjekata po bilansima već 600 u sistemu. 

Ukazuje da se novim sistemom e-faktura teži pojačanoj naplati poreza, smanjenju sive ekonomije, manjem  poreskom jazu….

Navodi da je Zakon o e-fakturama bitan jer je realizovan dugogodišnji zahtev privrede, da poslovanje bude transparetnije i bolje, brže i efikasnije.  

Šta dobija država, a šta privreda 

Član Fiskalnog saveta prof. dr. Bojan Dimitrijević navodi za RTS da će od primene novog sistema elektronskih faktura država dobiti instrument u borbi protiv sive ekonomije i sigurne prihode budžeta, a privredi će obezbediti veću likvidnost.

Ukazuje da sa makroekonomskog stanovišta uvođenje sistema e-faktura bi trebalo da smanji sivu ekonomiju i stepen nenaplativosti PDV-a.

“To bi trebalo da poveća stepen naplate PDV-a a samim tim da smanji ono što se naziva poreska evazija odnosno siva ekonomija”, ističe gost Jutarnjeg programa.

Dodao je da će i država povećati svoju likvidnost, jer se povećanjem stepena naplate PDV-a smanjuje mogućnost zloupotreba u toj oblasti. 

On je dodao da su prednosti za privredu od uvođenja ovog sistema to što će se ubrzati proces izdavanja faktura, jer neke simulacije pokazuju da to može biti i do deset puta brže nego sada. 

“Ovaj proces izdavanja e-faktura bio bi značajan i zbog ubrzane naplate PDV-a, to povećava likvidnost privrednih subjekata jer sada im se vrši brži povraćaj novca”, objašnjava Dimitrijević. 

Novi sistem će, kako kaže, povećati likvidnost privrede, jer će od ušteda na izdavanju faktura i bržeg povraćaja PDV-a, privredi ostati značajna sredstva.

“Dobija se proces digitalizacije i automatizacije u elektonskoj obradi tih podataka, dobija se veća brzina u poslovanju, ušteda u vremenu, a pošto je vreme novac dobija se ušteda i u novcu jer sada vi ne morate da prolazite kroz proces papirne i poštanske obrade tih faktura”, objašnjava Dimitrijević.

Naglasio je da čitav proces povećava pravnu sigurnost svih učesnika u postupku.

“Dobija se i veća pravna sigurnost i samim tim to poboljšava poslovni ambijent i konkurennost privrede”, ocenio je gost Jutarnjeg programa

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com