Ko je odgovoran za bezbednost rudara i rudnika u Srbiji …

Kada je najpre tužilaštvo u Aleksincu odbacilo krivičnu prijavu za pogibiju devet rudara u rudniku „Soko” u Sokobanji  1. aprila prošle godine, a onda početkom ove godine i Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu odbacilo krivičnu prijavu protiv 14 osoba zbog ovog teškog dela, javnost se s pravom zapitala ko je odgovoran  za bezbednost rudnika i rudara u Srbiji? Početkom ovog meseca posle nezgode u rudniku Štavalj u Sjenici aktuelna ministarka energetike Dubravka Đedović, hitno je naložila vandredni inspekciji nadzor u ovom rudniku kako bi se utvrdilo kako je došlo do trovanja rudara. Na svu sreću u ovoj nezgodi nije bilo nastradalih, već su rudara zbog trovanja prebečni u bolnicu na lečenje.

Neposredno pošto se oglasilo Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu da za smrt devet rudara u Sokou niko nije kriv, istaknuto je da oštećeni imaju pravo da podnesu prigovor na ovakvu odluku Višem javnom tužilaštvu u Nišu.

Da je tema o bezbednosti srpskih rudnika i onih koji u njima rade, vruća potvrdila je i mini anketa „Politike” koja je pokušala da na više adresa dobije odgovore. Pitanja su slata i Rudarsko-geološkom fakultetu, ali bez odgovora, raznim sindikatima EPS-a, Kolubare… ali svako iz svog razloga nije hteo da priča. Kao da ima nešto preče od života njihovih kolega …

Upitani ko vodi računa i bezbednosti srpskih rudnika i koliko je uopšte bezbedan silazak u jamu, iz Ministarstva rudarstva energetike  (MRE) koje je jedino bilo spremno na odgovore „Politici”, kažu da je shodno Zakonu o da ima pisani akt o imenovanju lica za bezbednost i zdravlje na radu koji obučava radnike i kontroliše sprovođenje mera.

– Ako pisanim aktom nije određeno lice za bezbednost i zdravlje na radu, predviđene su kazne. Poslodavac je u obavezi da donese akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje, kažu u MRE.

Na pitanje koliko se uopšte ulaže u zaštitu rudara i rudnika, iz resornog ministarstva odgovaraju da vlada kao osnivač prati rad i poslovanje javnih preduzeća, ostvarivanje godišnjeg programa poslovanja, realizaciju plana proizvodnje i investicijae. Za javna preduzeća za koje država daje subvencije deo tih sredstava preduzeća opredeljuje u skladu sa svojim programom i planom za bezbednost na radu.

Upitani šta pokazuju analize inspektora sa terena u MRE ističu da je najveći broj radnih mesta u rudnicima sa povećanim rizikom. Pored bezbednosti i zdravlju na radu svaki rudnik u obavezi preventivihnih mera koje se preduzimaju u ovim radnim sredinama dolazi i do prirodnih pojava koje se ne mogu kontrolisati i predvideti (izboji gasova, izboji materijali, gorski udari…). Procedure za ventilaciju rudnika su definisane pravilnicima i uputstvima koje izdaje poslodavac.

MRE kao prioritete kada su u pitanju rudari i rudnici za naredni period predviđa povećanje broj redovnih nadzora, preventivno delovanje u vidu savetodavnih poseta i rad na jačanju kapaciteta rudarske inspekcije.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com