Ministarstvo povodom štrajka rudara: Tražimo najbolje rešenje


Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je danas da briga države za rudare javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja “Resavica” nijednog trenutka nije dovođena u pitanje, o čemu najbolje svedoči više od 40 miliona evra subvencija godišnje kako bi to preduzeće moglo da funkcioniše.”Ove godine, na zahtev sindikata, obezbeđeno je i jedno dodatno povećanje zarada, upravo u cilju poboljšanja materijalnog položaja rudara, posebno ceneći doprinos koji su rudari ‘Resavice’ dali u vreme kad smo se suočili sa problemima u snabdevanju ugljem naših termoelektrana”, navodi se u saopštenju povodom štrajka rudara.Rudari svih devet rudnika “Resavice” od jutros su u potpunoj obustavi rada, uz poštovanje zakonskog minimuma procesa rada, tako da samo silaze u jame radi njihovog održavanja, a ne iskopavaju ugalj.Oni tvrde da pregovori štrajkačkog odbora Sindikata radnika JP PEU “Resavica”, ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đedović i predstavnika Ministarstva finasija, koji su jutros održani u Beogradu o povećanju plata rudara, nisu uspeli.”Verujući da se svi problemi najbolje rešavaju dijalogom, a uzimajući u obzir realne mogućnosti države u vreme kad se ogroman novac izdvaja da obezbedimo sigurnost snabdevanja energentima, kao i subvencije koje se već izdvajaju za ‘Resavicu’, zajedno sa predstavnicima reprezentativnih sindikata i poslovodstva tog preduzeća, intenzivno radimo na pronalaženju održivog modela …

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com