Nadzorni odbor Elektroprivrede Srbije predlaže tranformaciju tog JP u akcionarsko društvo

U skladu sa tim usvojen je i predlog odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akta EPS-a kao i predlog statuta Akcionarskog društva Elektroprivrede Srbije.

eps, elektroprivreda, srbije

Predlozi odluka usvojeni su 9. decembra, a prema njima EPS bi poslovao kao akcionarsko društvo, dok bi se njegov osnovni kapital od nešto više od 365 milijardi dinara pretvorio u osnovni, akcijski kapital a država bi postala vlasnik svih 36.510.509 akcija.

U obrazloženju se navodi da je zaključkom Vlade Srbije iz 2014. godine prihvaćen program reorganizacije EPS-a, kojim je predviđena promena njegove pravne forme u akcionarsko društvo.

Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koje građani ostvaruju u postupku privatizacije propisano je da je osnivač EPS-a dužan da obezbedi da preduzeće promeni pravnu formu i da svoj osnovni kapital iskaže u akcijama na osnovu korigovane knjigovodstvene vrednosti kapitala.

Vlada Srbije je usvojila strategiju državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima u vlasništvu Republike Srbije za period od 2021. do 2027. godine, kojom je kao jedna od mera za postizanje opštih i posebnih ciljeva definisana i promena pravne forme javnog preduzeća u akcionarsko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću.

Kao očekivani efekti promene pravne forme EPS-a iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo prepoznati su postizanje maksimalne efikasnosti poslovanja, zatim uspostavljanje efikasnijeg sistema upravljanja i vođenja poslova te racionalnije korišćenje kadrova.

Konačnu odluku o promeni pravne forme EPS-a doneće Vlada Srbije koja je osnivač preduzeća.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com