NALED: Gradjani Srbije najviše novca uložili bi u zdravstvo


 Zdravstvo je prioritetna oblast u koju bi gradjani Srbije uložili najviše novca kroz javne nabavke, pokazalo je istraživanje stavova gradjana, ponudjača i naručilaca Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).Slede, kako je navedeno u saopštenju, obrazovanje, infrastruktura i zaštita životne sredine.Prednost u javnim nabavkama bi, kako smatra 69 odsto gradjana, trebalo dati kvalitetu, a ne ceni. Zvanični podaci, medjutim, pokazuju da je prošle godine na javne nabavke u Srbiji potrošeno, rekordnih 560 milijardi dinara, ali u čak 95 odsto nabavki nije birano najkvalitetnije, nego najjeftinije.Uz to, iako su od ponudjača mogli da zahtevaju da ponuda ispunjava i ekološke ili socijalne kriterijume, naručioci su sproveli samo 650 zelenih nabavki i još 86 socijalnih što je i dalje veoma malo spram 183.000 realizovanih tendera.I ponudjači i naručioci saglasni su da su razlozi za manju primenu drugih kriterijuma to što su takve nabavke rizičnije, nemaju model po kojem bi kreirali kriterijume ili nisu dovoljno obučeni za njihovu primenu.Zbog toga je unapredjenje znanja ponudjača i naručilaca bilo u fokusu projekta “Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta”, koji je sproveo NALED, u saradnji sa Švedskom agencijom za medjunarodnu razvojnu saradnju Sida, u cilju podrške reformi sistema nabavki, započetoj pre tri godine usvajanjem novog zakona.”Novi zakon …

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com