NBS ne očekuje značajniji efekat FED-ovog povećanja kamata

U odgovoru na interesovanje Tanjuga o odluci FED-a donetoj u sredu da poveća referentne kamate, NBS navodi kako odluka u značajnoj meri oblikuje kretanja na globalnom finansijskom tržištu.

nbs

Navodi se da prvo utiču na međunarodne tokove kapitala.

“Ovakvim kretanjima su izložene kako veće ekonomije, tako i male i otvorene ekonomije u još značajnijoj meri, poput Srbije”, navodi NBS.

NBS dodaje da ne treba očekivati značajan neposredan uticaj odluka FED-a na Srbiju s obzirom na to da je naša ekonomija više vezana za evro nego za dolar.

“Direktno „prelivanje“ mera FED-a na domaće tokove je ograničeno, s obzirom da je Srbija u prethodnim godinama značajno smanjila dolarski deo javnog duga, kao i da stepen zaduženosti privrede i građana u dolarima nije na značajnijem nivou”, navodi NBS.

NBS dodaje da je pooštravanje monetarne politike FED-a, zajedno sa delovanjem globalnih geopolitičkih rizika, već uticalo u prethodnim mesecima na rast prinosa na državne obveznice zemalja u razvoju.

Dodaju da deluje i na preusmeravanje tokova portfolio investicija iz zemalja u usponu ka razvijenim zemljama.

” U slučajevima određenih zemalja iz regiona navedeno je dovelo do deprecijacije lokalnih valuta, što nije slučaj u Srbiji – veoma je važno istaći da je relativna stabilnost kursa dinara prema evru u potpunosti očuvana, što bitno određuje dugoročnu atraktivnost naših hartija kod stranih portfolio investitora”, navodi NBS.

NBS navodi da uprkos agresivnom ciklusu povećanja referentne stope FED-a u prethodnim mesecima, koja je od marta povećana za 375 baznih poena, u navedenom periodu je domaće tržište obveznica bilo relativno stabilno.

“Nije zabeležen značajniji odliv stranog portfolio kapitala, s obzirom da su ovakve odluke u najvećoj meri već bile očekivane od strane globalnih investitora. Sa druge strane, verujemo da priliv kapitala u vidu stranih direktnih investicija neće biti znatnije pogođen, zahvaljujući tome što ovaj tip investitora već važnost pridaje makroekonomskoj stabilnosti i komparativnim prednostima koje ostvaruje Srbija”, navodi NBS.

Kako se navodi najveći deo rasta inflacije u Srbiji duguje se „uvoznoj inflaciji“, odnosno prelivanjem visokih svetskih cena na domaće cene, što je ocenjuje NBS proces koji se nalazi izvan naše kontrole.

“Upravo iz ovog razloga važno nam je da vodeće centralne banke deluju efikasno i ponovo uspostave kontrolu nad inflacionim pritiscima, što bi umanjilo i cenovne pritiske koji se prelivaju na našu zemlju”, navodi NBS.

Narodna banka Srbije navodi da veoma pažljivo prati sve odluke FED-a i drugih vodećih centralnih banaka, uzimajući u obzir celovitost kako međunarodnih, tako i domaćih kretanja prilikom donošenja odluka.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com