NBS: “Raste kreditno zaduženje”

Tekst objavljen: 27.11.2022 9:00        

Kamatne stope na kredite indeksirane u evrima povećane su u trećem tromesečju i u proseku su iznosile 3,5 odsto za privredu i 4,2 odsto za stanovništvo (u odnosu na 2,6 odsto i 3,6 odsto u drugom tromesečju), objavila je Narodna banka Srbije (NBS)

NBS:

Ipak nastavljen je rast kredita i pored toga što se građani i privreda zadužuju po većim kamatama u septembru u odnosu na drugo tromesečje ove godine. Kamate su porasle zbog pooštravanja monetrarnih uslova centralnih banaka.

Prosečna kamatna stopa na novoodobrene dinarske kredite stanovništvu povećana je u trećem tromesečju u proseku za 1,6 procentnih poena i iznosila je 10,7 odsto.

Prema poslednjim podacima NBS, povećane su kamatne stope na gotovo sve vrste dinarskih kredita, pri čemu je kamatna stopa na najzastupljenije, gotovinske kredite povećana na 11,2 odsto, što je rast za 1,6 procentnih poena.

Kreditna aktivnost banaka nastavila je da raste i u septembru ove godine povećana je 11,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Rastu kredita u Srbiji i dalje je više doprinelo kreditiranje privrede nego stanovništva, navodi se u Izveštaju Trendovi u kreditnoj aktivnosti u trećem tromesečju ove godine.

Kamatna stopa na stambene kredite (indeksirane u evrima) u proseku iznosila je 3,4 odsto, što je povećanje za 0,6 procentnih poena, u septembru ove godine u odnosu na drugo tromesečje.

Krediti privredi povećani su za 31,7 milijardi dinara, u trećem tromesečju (isključujući efekat promene deviznog kursa) u odnosu na isti period prošle godine. Rastu plasmana najviše su doprineli investicioni krediti, (više od trećine rasta), potom krediti za obrtna sredstva, pri tome, povećano je kreditiranje kompanija, dok su krediti javnim preduzećima u padu, pokazuju podaci NBS.

Uglavnom su kredite povlačile velike kompanije i posmatrano po delatnostima, najviše je bilo zastupljeno kreditiranje prerađivačke industrije, trgovine i poljoprivrede. Povećano je i kreditiranje u sektoru saobraćaja, dok su krediti građevinarstvu, energetici i poslovanju nekretninama bili u padu.

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Krediti stanovništvu povećani su za 21,5 milijardi dinara u trećem tromesečju u odnosu na isti period prošle godine, od toga gotovo tri četvrtine (15,9 milijardi dinara) odnosilo se na stambene kredite, potom slede gotovinski krediti piše u Izveštaju NBS.

Obim novoodobrenih kredita privredi u trećem tromesečju iznosio je 322,8 milijardi dinara i bio je za 13,7 odsto viši nego u istom periodu prethodne godine. Među novoodobrenim kreditima dominiraju krediti za likvidnost i obrtna sredstva (59,2 odsto), a gotovo polovinu tih kredita koristila su mikropreduzeća, mala i srednja preduzeća. Investicioni krediti činili su 24,7 odsto novih kredita privredi.

Tražnja preduzeća za kreditima nastavila je da raste u septembru ove godine, prema oceni banaka, pretežno mala i srednja preduzeća podižu kredite radi fnansiranja obrtnih sredstava i kapitalnih investicija.

Prema oceni bankara, manja je tražnja građana za kreditima u trećem tromesečju, pre svega za dinarskim gotovinskim kreditima i kreditima za refinansiranje, ali i za stambenim kreditima indeksiranim u evrima. Padu tražnje, najviše je doprinela situacija na tržištu nekretnina, uz manju potrebu za kupovinom trajnih potrošnih dobara, ocenjuju bankari.

Prema njihovom očekivanju, nastaviće se smanjivanje tražnje do kraja godine pod uticajem istih faktora i uz nepovoljniju situaciju na tržištu rada.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com