NBS: Završeni razgovori sa MMF-om, srpska privreda ima dobre mehanizme odbrane od šokova


Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da su završeni razgovori s Misijom Medjunarodnog monetarnog fonda (MMF) i da je ocenjeno da je očuvana stabilnost uprkos nepovoljnim uslovima u medjunarodnom okruženju, a da srpska privreda ima dobre mehanizme odbrane od šokova.Razgovori su, kako je u saopštenju navedeno, vodjeni u okviru trećeg razmatranja rezultata sprovodjenja dogovorenog ekonomskog programa, podržanog savetodavnim, nefinansijskim Instrumentom za koordinaciju politike (Policy Coordination Instrument – PCI) iz juna 2021.Razmatrano je, kako je navedeno, i zaključivanje novog stendbaj aranžmana sa MMF-om (Stand-by Arrangement – SBA), čiji je fokus na nastavku vodjenja odgovorne ekonomske politike, uz dodatnu podršku finansijskoj stabilnosti u periodu vanrednih svetskih okolnosti i preplitanja nekoliko kriza.Ističe se da će predloženi stendbaj aranžman biti dodatna podrška finansiranju u uslovima izazova u svetskom ekonomskom okruženju, a podržaće i makroekonomske politike i napore vlasti na sprovodjenju strukturnih reformi, sa fokusom na sektor energetike.Stendbaj aranžman će zameniti postojeći Instrument za koordinaciju politike i nadovezaće se na reformsku agendu Instrumenta, uz uvažavanje tekućih izazova.Tokom dvonedeljnih razgovora razmatrana su aktuelna monetarna, fiskalna i makroekonomska kretanja i projekcije, na osnovu čega je, kako je navedeno, Misija pozitivno ocenila sprovodjenje dogovorenog ekonomskog programa i pohvalila kontinuitet dobrih ekonomskih politika.”Ocenjeno je i da je upravo …

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com