Nova ekonomija: Od Beogradskih elektrana pola miliona evra za sportske klubove i udruženja


Preduzeće “Beogradske elektrane” uplatilo je tokom 2020. i 2021. godine više od pola miliona evra (59 miliona dinara) donacija sportskim klubovima, nevladinim organizacijama, privatnim firmama, Policijskom sindikatu Srbije i humanitarnim organizacijama, što nije u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, ocenila je Državna revizorska institucija (DRI).Kako prenosi portal Nova ekonomija, DRI je navela da su “Beogradske elektrane” od 2019. godine svake naredne uvećavale troškove za donacije i sponzorstva, i da je 2020. godine potrošeno 19 miliona dinara, a 2021. gotovo 40 miliona.DRI u izveštaju ističe da to nije u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, odnosno Smernicama za izradu godišenjeg programa poslovanja, kojim je Vlada Srbije predvidela da od 2019. godine javna preduzeća ne smeju da uvećavaju troškove za donacije, sponzorstva i humanitarne aktivnosti, već da se trude da ih dodatno racionalizuju.Na spisku primalaca donacija, kako navodi Nova ekonomija, nalazili su se sportski kik-boks, džudo, košarkaški i fudbalski klubovi, Policijski sindikat Srbije, nevladine i humanitarne organizacije.Prema objašnjenju odgovornih lica dobijenih u postupku revizije DRI, direktor je odobravao donacije, odnosno da su zahtevi za donaciju, u kojima je bila navedena svrha zbog čega se traži donacija bio dostavljan preduzeću, a potom prosledjivan direktoru koji je u skladu sa svojim ovlašćenjima odlučivao …

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com