Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita (AUDIO)

ekonomija, profit, berza, banka, kredit, zaduzivanje, analiza, rast, trgovina, trgovanje, kapital, budzet, mere, analiza, kredit, porez, troskovi, novac, dug, dugovanje, finansije, oporezivanje, euro, dolar, dinar, pixabay

Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita može se ugovoriti uz stambene, gotovinske ili kredite za refinansiranje, i ono uobičajeno pokriva rizik gubitka posla, privremenu sprečenost za rad, trajni invaliditet ili smrt osiguranika kao posledicu nesrećnog slučaja. Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva, koje se bavi zaštitom prava potrošača korisnika finansijskih usluga, za Radio Novi Sad objašnjava u kojoj meri su bankarski klijenti time zapravo zaštićeni na primeru osiguranja od gubitka posla.

On navodi i da, uz osiguranje stambenih kredita, banke nude i ugovor o životnom osiguranju kojim se osigurava rizik smrti, čija visina naknade koja treba da se isplati i pokrije dug klijenta prema banci zavisi od iznosa duga po kreditu klijenta u trenutku nastupanja osiguranog slučaja.

Zbog različitih žalbi građana Efektivi u pogledu iskustava sa naplatom osiguranja kredita, Gavrilović savetuje oprez prilikom ugovoranja pozajmica.

Prema podacima Narodne banke Srbije, u 2021. godini je zaključeno oko 110 hiljada ugovora o osiguranju kredita i ugovorena premija osiguranja od 1,2 miliona dinara. A najveći broj zaključenih ugovora odnosio se na osiguranje potraživanja osiguranika u vezi sa odobrenim potrošačkim kreditima – čak 94,3 odsto. Gavrilović smatra da to samo pokazuje da se keš krediti najviše uzimaju.

Ugovor o osiguranju za sve vrste osiguranja uključuje iznos premije, rizike koji su pokriveni osiguranjem, rizike koji su isključeni iz osiguranja, obaveze osiguranika i osiguravača i druge uslove. Rizik gubitka zaposlenja podrazumeva prekid ugovora o koji nije uslovljen kršenjem radnih obaveza zaposlenog, a osiguranje pokriva najviše osam mesečnih rata u kontinuitetu, odnosno 12 rata u toku otplate kredita. U slučaju smrti osiguranika isplaćuje se suma koja je jednaka ostatku duga po kreditu. Za slučaj trajnog invaliditeta osiguranika od 50 do 100 procenata kao posledica nezgode, isplaćuje se srazmeran procenat od glavnice kredita prema utvrđenom stepenu invaliditeta.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com