Osnivači javnih preduzeća u Srbiji uzimaju deo njihove dobiti, a istovremeno ih i subvencionišu


Grad Beograd je od javnih preduzeća, kao njihov osnivač, dobio ovih dana više desetina miliona dinara jer su ona po Zakonu o javnim preduzećima i drugim odlukama dužna da iz dobiti, ostvarene u prethodnoj godini, izdvoje deo za budžet iako su mnoga od njih u dugovima i kad zatreba dobijaju subvencije iz tih istih kasa.Prilikom usvajanja budžeta za 2023. godinu za Grad Beograd saopšteno je da će gradska javna preduzeća od ostvarene dobiti u 2021. uplatiti do 85 odsto tih sredstava u budžet grada, te će tako npr. Beogradske elektrane od dobiti od 2,7 milijardi uplatiti, najviše od svih, 2,3 milijarde dinara.Beograd put će od dobiti od 71,5 miliona dinara, u gradsku kasu dati 11,9 miliona dinara, Gradska čistoća će od dobiti od 679 miliona uplatiti 286,7 miliona, a Gradski zavod za veštačenje od dobiti od 48,6 osnivaču će dati 26 miliona dinara.U Zakonu o javnim preduzećima navedeno je da je javno preduzeće dužno da deo dobiti uplati u budžet Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, a visina i rok uplate utvrdjuju se odlukom o budžetu za narednu godinu.Do 2015. godine, do fiskalne konsolidacije, preporuka je bila da deo dobiti koji se uplaćuje u budžet ne prelazi 50 odsto, …

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com