Pariz i Berlin za proširenje do 2030 – po principu “EU u više brzina”

utorak, 19.09.2023,  12:43 -> 13:16

Izvor: RTS

Autor: Dušan Gajić, dopisnik RTS-a iz Brisela

Francuska i Nemačka predstavile su danas Savetu ministara EU predlog unutrašnjih reformi koje bi omogućile uspešno funkcionisanje EU nakon proširenja na trideset i više članica.

Plan koji je na zahtev Berlina i Pariza izradila nezavisna grupa eksperata podržava određivanje 2030. godine kao ciljnog datuma za prijem novih zemalja, zalažući se da se sledeća Evropska komisija “posveti 2030. godini kao cilju i pripremi proširenje EU do tada”.

U planu koje su evropskim ministrima u Briselu predstavle francuska i nemačka ministarka za Evropu Lorans Bon i An Lurman, predlaže se prelazak na većinsko odlučivanje u gotovo svim oblastima delovanja, povećanje budžeta EU i snažnija pravila za zaštitu vladavine prava i demokratije.

Šta francusko-nemački plan predviđa

Dokument predviđa i smanjenje broja komesara u Evropskoj komisiji i ograničenje broja evropskih poslanika na sadašnjih 751.

Predlog francusko-nemačke grupe eksperata zalaže se za prijem novih zemalja u grupama, po principu “regate”, umesto istovremenog prijema svih kandidata, jer bi se tako zadržao princip napretka “na osnovu sopstvenih zasluga”.

S druge strane, plan predviđa mehanizam po kojem nove članice na određeno vreme ne bi imale pravo veta u pitanjima proširenja, kako bi se izbeglo da blokiraju zemlje kandidate zbog bilateralnih problema.

Četiri principa 

Prema dokumentu, proces pristupanja treba da vode četiri glavna principa – poštovanje vladavine prava i demokratije, geopolitički razlozi, rešavanje međusobnih konflikata, dodatna finansijska i tehnička pomoć i demokratski legitimitet procesa.

Francusko-nemački plan predviđa i princip koncentričnih krugova unutar buduće proširene EU, odnosno neku vrstu “Evrope u više brzina”.

Prema predlogu, postojala bi četiri različita kruga integracije – 1) uži krug, u kojem bi bile zemlje koje žele tešnju integraciju u određenim oblastima, 2) sadašnja EU, 3) pridruženi članovi i 4) Evropska politička zajednica – forum evropskih lidera koji uključuje zemlje unutar i izvan EU.

Izvori u Briselu navode da je francusko-nemački predlog “značajan korak napred” u tekućoj debati o pripremama za naredno proširenje EU. Očekuje se da će ideje izložene u predlogu biti osnova za debatu 27 lidera EU na samitu početkom oktobra u Granadi u Španiji.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com