PKS: Produžen rok za uključivanje poslodavaca u dualni model obrazovanja


Rok za prijavu poslodavaca za uključivanje u dualni model obrazovanja produžen je zbog velikog interesovanja do 15. decembra ove godine, saopštila je danas Privredna komora Srbije.I ove godine je najveće interesovanje među poslodavcima za obrazovnim profilima iz oblasti mašinstva i obrade metala, elektrotehnike, kao i ugostiteljstva, ali je primetan porast interesovanja za profilima iz sektora šumarstva i obrade drveta.Poslodavci se prijavljuju putem specijalizovanog veb portala Privredne komore Srbije http://portal.dualnoobrazovanje, na kojem kreiraju profil kompanije i na jednostavan način, u tri koraka, podnose prijavu za uključivanje u model dualnog obrazovanja.Rukovodilac Centra za dualno obrazovanje i obrazovne politike Privredne komore Srbije Mirjana Кovačević je kazala da kompanija ulaskom u dualni model obrazovanja ima mogućnosti da stekne kvalifikovan i obučen kadar spreman da se odmah uključi u proces rada i time znatno smanji troškove za obučavanje radne snage.”Učenici u dualnom obrazovanju, u zavisnosti od obrazovnog profila, provode određeni broj dana u kompaniji čime se kod njih razvija osećaj pripadnosti, usvajaju poslovnu kulturu i način rada konkretnog preduzeća, i jača se poverenje između učenika i poslodavca, što naknadno vodi ka saradnji na obostrano zadovoljstvo”, istakla je Кovačević.Od sledeće školske 2023/2024. godine, u ponudi se nalazi i osam novih obrazovnih profila: elektrotehničar energetike, tehničar drumskog …

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com