Potpisan sporazum o saradnjii Ministarstva državne uprave i “Mreže inspektora”

“Inspekcija je tu da uočava različite slučajeve kršenja zakona i drugih propisa u onim oblastima koje kontroliše, ali istovremeno inspektori su ti koji imaju preventivnu ulogu, dakle da posavetuju građane i privredne subjekte kako i na koji način treba da se ponašaju da ne bi došli u koliziju sa važećim propisima”, rekao je Martinović.

drzava123, ministarstvo, drzavne, uprave, i, lokalne, samouprave, 800x450

On je naveo da prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave postoji problem sa brojem inspektora na svim nivoima kao i sa starosnom strukturom koja je nepovoljna.

“Pred nama je jedan veliki posao, da privučemo nove mlade kadrove koji će biti inspektori u našim ministarstvima”, rekao je Martinović.

On je najavio i saradnju sa nekoliko fakulteta u cilju rešavanja problema nedostatka mladog kadra.

“U ministarstvu već radimo na tome i uskoro ćemo potpisati sporazume sa Pravnim fakultetom, Ekonomskim fakultetom i Fakultetom organizacionih nauka da obezbedimo nove mlade kadrove, dakle studente koji su na završnoj godini studija i da ih polako osposobljavamo da rade inspekcijski posao”, rekao je on.

Paunović je naveo da pored starosnih problema inspektora i nedostatka kadra postoji trend odlaska sa ovog posla i da se radi na rešavanju problema kroz poboljšanje materijalnog stanja.

“Mi imamo značajan trend odlaska iz inspekcije zbog slabog materijalnog stanja. Mi ćemo sada zajedničkim radom sa ministarstvom napraviti određene programe kojima ćemo uspeti da postavimo taj inspekcijski sistem kako je to poželjno po državu Srbiju”, rekao je Paunović.

Prema Martinovićevim rečima, svrha poboljšanja inspekcijskog nadzora je da se on podigne na viši nivo kada je u pitanju suzbijanje sive ekonomije i napomenuo da je posao inspektora težak.

“Uloga inspektora je veoma delikatna i zahtevna. Ponavljam još jedanput to je težak posao, a to dobro razumem i potrudićemo se da i probleme koji sami inspektori imaju rešavamo ali istovremeno i mi i oni uradimo zajednički posao za Srbiju”, rekao je Martinović.

Ministar je naglasio da je za reformu potreban dugoročni period i da su već učinjeni neki pomaci poput ukidanja restriktivne mere da samo određeni broj inspektora može da ima zvanje samostalnog savetnika.

“Rešiti problem za relativno kratko vreme nije moguće, ali mislim da je Vlada Srbije pokazala dobru volju da se inspektorima pomogne, da se motivišu ljudi da ulaze u inspekcijske službe i mi ćemo sa takvom praksom da nastavimo dalje”, zaključio je Martinović.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com