Preko Fonda garancija za male investitore do 20.000 evra

AOD će organizovati i upravljati Fondom čiji će članovi morati da budu investiciona društva i kreditne institucije sa sedištem u Srbiji, kao i društva za upravljanje investicionim fondovima sa javnom ponudom.

ekonomija, profit, berza, banka, kredit, zaduzivanje, analiza, rast, trgovina, trgovanje, kapital, budzet, mere, analiza, kredit, porez, troskovi, novac, dug, dugovanje, finansije, oporezivanje, euro, dolar, dinar, pixabay

Članovi u Fond inicijalno uplaćuju 5.000 evra, zatim plaćaju redovne i vanredne doprinose fondu.

Osigurani slučaj za isplatu malom investitoru je usled stečajnog postupka nad članom Fonda, odnosno kada nadležni organ utvrdi da je član Fonda u nemogućnosti da ispuni dospele obaveze prema investitoru.

Navodi se da AOD na ovaj način obezbeđuje pokriće potraživanja malog investitora najviše do 20.000 evra u dinarskoj protivrednosti.

Pravilnikom je definisano da je mali investitor klijent koji ne spada u kategoriju profesionalnih investitora.

Definiše se da zaštićeno potraživanje obuhvata novčana sredstva položena i/li proistekla na osnovu investicionih usluga i aktivnosti, kao i finansijske instrumente malog investitora.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com