Privatizacija MSK čeka da prođe energetska kriza …

U 2023. je planirana privatizacija „Jat apartmana” na Kopaoniku, hotela „Slavija” iz Beograda, „Tehnohemije” iz Sremske Mitrovice i „Simpa” iz Vranja Vlada Srbije već duže vreme intenzivno radi na pronalaženju strateškog partnera, odnosno investitora za Metanolsko-sirćetni kompleks(MSK). Uzimajući u obzir sve uslove poslovanja, kao i cene energenata koje su nepovoljne usled trenutne globalne krize, rešenje treba da bude ekonomski održivo. Građani Srbije će biti obavešteni kada se dođe do adekvatnog rešenja, odgovaraju u Ministarstvu privrede na konstataciju Fiskalnog saveta da se možda odustalo od privatizacije MSK.

Fiskalni savet u oceni revidirane Fiskalne strategije primećuje da se u ovom dokumentu prvi put posle više godina ne pominje rešavanje statusa MSK.

– Ranije Fiskalne strategije su uz nagoveštaje o okončanju postupka privatizacije po pravilu eksplicitno izdvajale nekoliko preduzeća kao glavne kandidate za pronalaženje investitora, tj. strateških partnera, a među njima se tradicionalno nalazio i MSK. Međutim, u revidiranoj strategiji ovo preduzeće se ne pominje ni na jednom mestu, kao ni rešavanje njegovog konačnog statusa. Stoga ostaje nejasno da li vlada namerava da odustane od privatizacije MSK, iako je više verovatno da je u pitanju (dalje) odlaganje tog postupka– navodi Fiskalni savet.

S jedne strane je u pitanju preduzeće koje je dugogodišnji gubitaš i dugoročni fiskalni rizik, pa odustajanje od privatizacije svakako ne predstavlja ekonomski opravdan potez. S druge strane, odlaganje privatizacije MSK može biti razumljivo u trenutnim okolnostima, tj. zbog energetske krize. Međutim, to odlaganje bi moralo da bude strogo ograničenog karaktera, a vlada bi trebalo da već prvom prilikom – u narednoj Fiskalnoj strategiji – pristupi izradi konkretnog i kredibilnog plana za konačno rešavanje statusa ovog preduzeća, ističe Fiskalni savet.

U Ministarstvu privrede za „Politiku” kažu da se trenutno u privatizacionom portfelju ovog ministarstva nalazi 58 preduzeća. U 2023. se planira privatizacija „Jat apartmana” na Kopaoniku, hotela „Slavija” iz Beograda, „Tehnohemije” iz Sremske Mitrovice i „Simpa” iz Vranja.

– U 2022. godini je otvoren stečajni postupak za Fabriku reznog alata Čačak i okončane su prodaje kapitala za Krušik plastika Osečina i Institut Jaroslav Černi Beograd. Trenutno je u toku javni poziv za prodaju kapitala Rudnik Kovin – navode u Ministarstvu privrede.

Ministarstvo finansija, u revidiranoj Fiskalnoj strategiji za 2023. sa projekcijama za naredne dve godine, navodi da će se za saobraćajno preduzeće „Lasta” tražiti kompanije zainteresovane za privatizaciju ili strateško partnerstvo. Uz podršku Svetske banke definisan je akcioni plan za PEU „Resavica”, čije sprovođenje uključuje pronalaženje rešenja za zatvaranje ekonomski neodrživih rudnika i plan racionalizacije, uz mogućnost dobrovoljnog odlaska uz obezbeđena sredstva za socijalni program i sredstva za podršku poslovanju kako ne bi došlo do gomilanja docnji u plaćanjima, naročito prema EPS. Za HIP – „Petrohemija” sporazum o privatizaciji je postignut u decembru 2021. s kompanijom NIS, a okončanje postupka je planirano do kraja 2022.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com