Biznis forum: Poboljšanje saradnje sa kompanijama iz Češke, Slovačke i Mađarske (AUDIO)

ekonomija, digitron, racunica

Regionalna saradnja izuzetno je važna i tu smo da podržimo svaki vid ekonomske aktivnosti na tom polju, rekao je Jan van Bilsen, menadžer Međunarodne finansijske korporacije (IFC), članica Grupe Svetske banke, na biznis forumu koji je ta grupa organizovala sa Agencijom za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije.

“Naš cilj je zbližavanju kompanija i preduzeća iz Srbije sa kompanijama iz Slovačke, Česke i Mađarske. Firme iz Češke, Mađarske i Slovačke, kao jedni od najbližih geografskih partnera Srbiji imaju ogroman potencijal u saradnji sa srpskim firmama, kao što i naše firme imaju takav potencijal. Ova saradnja se može ostvariti u više sektora. Najpre u sektoru infrastrukture, zatim u upravljanju vodnim resursima gde ima puno interesovanja, pre svega od mađarskih kompanija ali i u drugim sektorima.”

Nenad Sofronić iz Međunarodne finansijske korporacije ocenio je da postoji puno prostora za veće investicije te organizacije u oblasti poljoprivrede u Srbiji i ovom regionu.

Njegova koleginica Milica Sredanović istakla je da su i održivi izvori energije takođe važna oblast za investiranje, za tu organizaciju.

Generalni direktor Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Dejan Vukotić rekao je da biznis forum značajan jer je to prilika da se privrednicima zemalja Višegradske grupe predstave potencijali Srbije, kako bi u ovim kriznim vremenima privukli nove investicije iz tri zemlje koje su članice Evropske unije a sa druge strane omogućimo našim privrednicima što lakši izlaz na ova tržišta. Regionalno, graničimo se sa Mađarskom, Mađarska sa Slovačkom a Slovačka sa Češkom, i tu se otvara mogućnost stvaranja nekih novih lanaca snabdevanja što bi omogućilo privrednicima sve četiri zemlje da zajedničkim snagama prebrode ova krizna vremena a možda čak i napreduju.

Vukotić objašnjava da ta agencija osigurava plasman naših privrednika u inostranstvu od komercijalnih i nekomercijalnih rizika.

U saradnji sa predstavncima poslovnog sektora Srbije, Mađarske, Češke i Slovačke, forum je okupio 63 kompanije iz regiona, a održane su sesije o automobilskoj industriji, vodi i navodnjavanju, obnovljivoj energiji i zelenim tehnologijama i agrobiznisu.

Učesnici foruma naveli su da je Međunarodna finansijska korporacija (IFC) u Srbiji prisutna više od 20 godina i da je u tom periodu investirala više od tri milijarde dolara u nekoliko desetina projekata.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com