Evo kako se pravilno evidentira PDV i šta kada sistem privremeno ne radi

Ministarstvo finansija donelo je Pravilnik o elektronskom fakturisanju, kojim se, između ostalog, uređuje način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, način primene standarda elektronskog fakturisanja, minimalni sadržaj elektronske fakture neophodan za procesuiranje kroz sistem, kao i način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura.

Donet Pravilnik o elektronskom fakturisanju

Foto: Srpskainfo / Ringier

Donet Pravilnik o elektronskom fakturisanju

Korisnik sistema elektronskih faktura može da pristupi i koristi sistem neposredno ili preko informacionog posrednika.

Blic preporučuje

Ako se opredeli za neposredno pristupanje i korišćenje sistema elektronskih faktura on može kreirati podatke za autentikaciju pristupa i korišćenja putem aplikativnog interfejsa i odrediti ovlašćena lica za pristup i korišćenje putem korisničkog interfejsa.

Ukoliko se opredeli za pristupanje i korišćenje sistema elektronskih faktura preko informacionog posrednika, korisnik preko odgovarajuće opcije korisničkog interfejsa: vrši odabir informacionog posrednika iz padajuće liste informacionih posrednika, sa kojim je prethodno zaključio ugovor u skladu sa Zakonom i opredeljuje se da li će izdate i primljene elektronske fakture čuvati u sistemu informacionog posrednika ili u sistemu elektronskih faktura, ako je korisnik sistema elektronskih faktura subjekt privatnog sektora.

Sistem elektronskih faktura procesuira elektronsku fakturu, i to: fakturu; avansnu fakturu; dokument o povećanju i dokument o smanjenju.

 Prednosti elektronskih faktura

Foto: shutterstock

Prednosti elektronskih faktura

Sistem procesuira elektronsku fakturu koja minimalno sadrži naziv, adresu i PIB, kao i JBKJS (ukoliko je korisnik budžetskih sredstava) primaoca i izdavaoca.

Takođe, potrebno je da sadrži i redni broj i datum izdavanja elektronske fakture, poresku kategoriju, datum avansne uplate (ukoliko se radi o avansnoj fakturi), odnosno datum prometa dobara ili usluga (ukoliko se radi o elektronskoj fakturi za izvršeni promet dobara, odnosno usluga).

Faktura treba da sadrži i dan nastanka poreske obaveze u skladu sa ZPDV, šifru, odnosno naziv dobra ili usluge, količinu i jedinicu mere za isporučena dobra ili obim pruženih usluga za svaku stavku elektronske fakture, odnosno opis zahteva za isplatu, jediničnu cenu dobra, odnosno usluge, iznos osnovice, poresku stopu PDV, iznos PDV koji je obračunat na osnovicu.

Na fakturi treba da stoji i iznos avansne uplate, ukoliko se radi o avansnoj fakturi, iznos naknade u slučaju kada se ne obračunava PDV, ukupan iznos, kao i napomenu o odredbi ZPDV na osnovu koje nije obračunat PDV i napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

U slučaju kada se elektronska faktura izdaje subjektu javnog sektora ona treba da sadrži i broj dokumenta koji prethodi izdavanju elektronske fakture (okvirni sporazum, ugovor, narudžbenica, ponuda i dr.).

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV vrši se zbirno, odnosno pojedinačno za poreski period u roku za podnošenje poreske prijave u skladu sa ZPDV.

Pravilnik propisuje da ukoliko nastupi privremeni prekid u radu sistema elektronskih faktura, elektronska faktura smatra se dostavljenom u trenutku ponovnog uspostavljanja rada sistema.

Elektronsko evidentiranje PDV vrši se zbirno

Foto: shutterstock

Elektronsko evidentiranje PDV vrši se zbirno

Takođe, u slučaju kada prekid nastupi poslednjeg dana roka za predaju poreske prijave propisanog ZPDV, usled čega korisnik sistema bude onemogućen da izvrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV, korisnik sistema treba da izvrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV po ponovnom uspostavljanju rada sistema elektronskih faktura, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana ponovnog uspostavljanja rada sistema elektronskih faktura.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2023. godine, a kako se navodi, u periodu od 1. jula do 31. decembra 2023. godine, u postupcima provere pravilnosti elektronskog evidentiranja obračuna PDV, u smislu da li su podaci o obračunatom PDV iskazani u Zbirnoj evidenciji PDV ili Pojedinačnoj evidenciji PDV, nadležni organi neće uzimati u obzir pogrešno iskazane podatke, ako je tačan ukupan iznos evidentiranog PDV.

(Izvor: eKapija)

Želite da vam “Blic Biznis” donosi najnovije i ekskluzivne informacije o ekonomiji i dešavanjima u svetu biznisa, da čitate o uspesima i padovima srpskih privrednika, ali i poslovima koji u Srbiji i svetu donose novu eru u biznisu. Postanite i vi deo kluba koji čini desetine hiljada menadžera. Prijavite se na newsletter i na mejlu očekujte najaktuelnije i najekskluzivnije informacije.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com