Mali broj frilensera su obveznici poreza na godišnji… …

I frilenseri su obveznici poreza na godišnji dohodak građana, ali samo pod uslovom da su svoje prihode iz 2022. prijavili Poreskoj upravi i da su na te prihode obračunati porez i doprinosi. Takvih obveznika je ipak veoma malo, uverava Đerđ Pap, poreski savetnik, jer većina njih čeka da im poreze utvrdi Poreska uprava svojim rešenjem.

– Ako govorimo o prihodu frilensera iz 2022, onda treba naglasiti da oni nisu oporezivani frilenserskim porezom, jer je država donela propis koji u kojem se navodi da će njihovi prihodi biti oporezovani rešenjem Poreske uprave. Za sada je država uradila rešenja za prihode frilensera iz 2017. godine, ali od 2018. do 2022. to nije učinjeno. Dok se za taj period prihodi ne oporezuju, dotle oni ne mogu biti deo poreza na godišnji dohodak građana. Zato većina frilensera i nije dužna da za taj iznos podnese poresku prijavu, jer nemaju drugi važan element za podnošenje, a to je obračunati porez – objašnjava Pap. Dodaje da obračunati porez umanjuje njihov prihod za potrebe utvrđivanja poreza na godišnji dohodak građana.

– Iz tog razloga, u prihod po osnovu poreza na godišnji dohodak građana ulaze svi oporezovani prihodi po tim posebnim propisima koji se odnose na zarade, autorska prava, ugovore o delu… Tako da, dok se frilenseri ne oporezuju svojim osnovnim oblikom dotle nisu obveznici poreza na godišnji dohodak građana – naglašava Pap.

Kada će frilenseri postati takvi obveznici?

– Poreska uprava je ta koja treba da donese rešenja za frilensere od 2018. do 2022. Stoga je zaista važno i pitanje u koju godinu će ti prihodi ući za utvrđivanje poreza na godišnji dohodak građana – kaže poreski savetnik. Napominje i da ukoliko sada, na primer, u toku ove godine Poreska uprava donese rešenja za sve te godine, od 2018. do 2022, po nekoj logici trebalo bi da rešenja za prihode uđu u 2023, jer su u toku te godine oporezovani.

– Međutim, postoji i druga logika, da uđu u prihod za svaku pojedinačnu godinu, od 2018. do 2022. Onda bi, onaj ko je bio obveznik trebalo da izmeni svoju prijavu prihoda, a ko nije bio obveznik, a svojim prihodom prelazio tadašnji iznos, mogao da podnese novu prijavu. To bi mogle da budu dve teoretske i tehničke mogućnosti za rešenje ovog problema, ali iza njih ipak stavljam znak pitanja, jer ne znam odgovor na to. Oko toga Ministarstvo finansija treba da zauzme stav – smatra Pap. Ipak, ono što je sigurno jeste da neko ko je u 2022. imao prihod kao frilenser i podleže onom načinu oporezivanja koji je određen rešenjem Poreske uprave, a rešenje još nije dobio, ne treba taj prihod da prijavi u porez na godišnji dohodak građana.

Sva fizička lica koja su u prošloj godini ostvarila prihode veće od 3.719.376 dinara bila su dužna da do 15. maja prijave i plate godišnji porez na dohodak građana. Visina neoporezivog prihoda utvrđuje se iznova za svaku godinu, i to kao trostruki iznos prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Srbiji. Za 2022. prosek godišnje plate iznosio je 1.239.792 dinara.

Nepodnošenje prijave, pokretanje prekršajnog postupka

U obračun godišnjeg poreza na dohodak ulaze prihodi ostvareni od 1. januara do 31. decembra 2022. godine, na osnovu zarade, ali i na osnovu oporezivog prihoda od samostalne delatnosti, autorskih i srodnih prava, oporezivi prihod od nepokretnosti, prava industrijske svojine. Oporezuje se i zarada od davanja u zakup pokretnih stvari, oporezivi prihod sportista i sportskih stručnjaka, kao i prihod od pružanja ugostiteljskih usluga. Inače, za one koji nisu podneli poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana do 15. maja, Poreska uprava će protiv njih nadležnom prekršajnom sudu podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com