Novi nemački zakon o lancima isporuke će pogoditi i naše privrednike, PKS nudi pomoć

Kako navode iz PKS, cilj je pružanje stručne, konsultativne podrške domaćim kompanijama koje su pogođene promenom zakonske regulative u Nemačkoj, jer kao potencijalni dobavljači moraju zadovoljiti kriterijume društveno odgovornog poslovanja (CSR).

anketa, pks

Novi zakon u Nemačkoj će početi da se primenjuje 1. januara i nalaže da velike kompanije, kako bi zadržale svoj status društveno odgovornih kompanija, moraju da sarađuju samo sa dobavljačima koji imaju taj status.

PKS je saopštila da je u planu organizacija treninga za privrednike, okruglih stolova, regionalnih skupova, razmena dobre prakse kompanija, kao i angažovanje edukovanih konsultanata koji će biti na raspolaganju kompanijama.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com