Održan panel “Otpad kao energent i resurs reciklažne industrije” (AUDIO)

KOPAONIK –

Da bi se ekonomski iskoristili potencijali otpada morao bi se zaustaviti najlošiji proces njegovog tretmana – deponovanje, poručili su stručnjaci na panelu u Privrednoj komori Srbije “Otpad kao energent i resurs reciklažne industrije”. Na panelu je ukazano da u Srbiji otpad nije adekvatno korišten u energetici, ali da je dolaskom stranog kapitala u cementnu industriju Srbije, ta priča ipak pokrenuta.

audio icon

look, up, strucni, skup

Pomoćnik ministra zaštite životne sredine, u sektoru za upravljanje otpadom, Filip Abramović istakao je da su energetika i životna sredina uvek bili usko povezani, a sada i više nego ranije. On je na panelu u Privrednoj komori kazao da zato resorno Ministartsvo u komunikaciji i sa privredom i sa lokalnim samoupravama i sa građanima, ukazuje da nisu štetni ni tretman ni insineracija, već samo emisije ako nisu pravilo tretirane i kontrolisane.

Zemlje Evropske unije na otpad gledaju kao na resurs, istakao je Nemanja Todorović, pomoćnik direktora Eliksira, dodajući da ta kompanija kao i svaka druga u poslovanju mora da se vodi ekonomskim interesom, ali i da vode računa o smanjenju emisija.

Stručnjak iz oblasti zaštite životne sredine iz Hrvatske Viktor Simončić poručio je da je put do cirkularne ekonomije jako dug, ukazujući da taj proces nije univerzalan, već da treba da bude primeren uslovima koji su u svakoj zemlji specifični.

Fabio Poreti iz Konfederacije evropskih postrojenja za otpad i energiju, na panelu je izneo da tu asocijaciju čini oko 500 spalionica u kojima se tretira oko 100 miliona tona otpada. Prema njegovim rečima, briselski Green Deal započet 2019. godine zakomplikvao se, međutim, zbog aktuelne energetske krize. Zbog toga su, kako je dodao, svoje delovanje preusmerili na uklanjanje deponija.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com