Prijava poslodavaca za model dualnog obrazovanja do 30. novembra

Prilikom prijavljivanja, poslodavci podnose izjavu o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje i zahtev za akreditaciju, a prateću dokumentaciju za akreditaciju poslodavci dostavljaju najkasnije do 15. decembra.

dualno, obrazovanje

Za narednu školsku 2023/2024. godinu poslodavcima će biti omogućeno da pored postojećih 65 obrazovnih profila, biraju kadrove i za šest novih, a reč je profilima elektrotehničar energetike, tehničar dizajna grafike, tehničar drumskog saobraćaja, nautički tehničar-rečni smer, tapetar-dekorater i cvećar-vrtlar.

Više informacija predstavnici kompanija mogu dobiti na internet stranicama Privredne komore Srbije i Dualno obrazovanje.

Podaci da više od 700 kompanija učestvuje u sistemu dualnog obrazovanja u Srbiji i da je kroz dualni obrazovni sistem prošlo više od 10.500 učenika, svedoče o tome da je ovaj model obrazovanja po meri privrede, navodi se na sajtu PKS.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com